Föreningsnytta

Sveriges Akademiska Idrottsförbund finns till för idrottsföreningar vid universitet, högskolor och folkhögskolor i hela landet. Vårt mål är att det ska finnas minst en studentidrottsförening på varje studieort, och att studentidrott ska vara det självklara valet för studenter som idrottar.

Nyheter för föreningar

Vad söker du info om?

Driva förening

Vill du hitta en förening?

Om du vill gå med i en förening eller vill kontakta andra föreningar kan du se vilka föreningar som finns på sidan Hitta förening

Ekonomi

Samarbete med andra föreningar

Annan information

FAQ

Kan man få LOK-stöd för digitala träningar?

Ja, så länge passet är minst 60 minuter långt, har en gemensam samling inlednings- och avslutningsvis, det är minst tre deltagare som är mellan 7-25 år (med funktionsnedsättning, ingen åldersgräns) och att det finns en ledare.

Måste en förening deklarera?

Det beror på. Den absoluta majoriteten av SAIF:s föreningar uppfyller kraven på att vara allmännyttig och har bara skattefria inkomster. Då kan en förening ansöka om att bli befriad från att lämna särskild uppgift/deklarera (7/4 2020: befrielse gäller i 5 år i taget).

Har du frågor om skatt för förening kan du kontakta vår föreningskonsulent, skatteverket direkt eller läsa mer på Skatteverkets hemsida om deklaration för en ideell förening.

När gäller försäkringen?

Den gäller för alla aktiviteter som till exempel prova-på, läger och tävlingar arrangerade av Sveriges Akademiska Idrottsförbund samt dess medlemsorganisationer. Försäkringen täcker deltagare som är medlemmar i föreningar och de deltagare som deltar på öppna arrangemang (där medlemskap inte är ett krav för att delta ex. motionslopp). Vill du veta mer kan du läsa mer på vår sida om Försäkring eller kontakta någon på kansliet.

Vi på SAIF vill uppmana alla föreningar att se över säkerheten på era aktiviteter och ha utbildade ledare. Vi på SAIF har möjligheten att ge ekonomiskt stöd om ni behöver utbilda era aktivitetsledare via Projektstöd Förening (fd. Idrottslyftet).

Meny