Utbildning

Fysiskt eller digitalt, idrottsspecifikt eller generellt – det finns många olika varianter av utbildningar. Både vi inom Studentidrotten och era RF-SISU distrikt arrangerar utbildningar. Vi jobbar mycket med utbildningsområden och hur det förhåller sig till de förutsättningar som finns inom studentvärlden och distrikten har ett mer generellt fokus på specifika områden. Vad är du intresserad av?

Frågor?

Meny