Om SAIF

Sveriges Akademiska Idrottsförbund utvecklar, samordnar och företräder svensk studentidrott genom tävlingar, utbildningar och påverkansarbete nationellt och internationellt. Svensk studentidrott erbjuder alla studenter att idrotta på sin ambitionsnivå. Förbundet har över 100 medlemsföreningar med närmare 70 000 medlemmar och över 50 olika idrotter.

Meny