Medlemskap i SAIF

Driva förening

Sveriges Akademiska Idrottsförbund finns till för idrottsföreningar vid universitet, högskolor och folkhögskolor i hela landet. Vårt mål är att det ska finnas minst en studentidrottsförening på varje studieort, och att studentidrott ska vara det självklara valet för studenter som idrottar.

Det här ingår i medlemskapet

Genom att bli medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund får föreningen:

 • Stöd från vårt kansli i föreningsfrågor. Vi har anställd personal som dagligen kan svara på frågor som rör allt från stadgar och ekonomi till arrangemang och utbildning av ledare.
 • Utbildningar (styrelsekunskap, arrangemang, motiverande samtal, ledarskap med mera).
 • Delta på Studentidrottsgalan (i oktober/november varje år) med inspirationsföreläsningar och workshops i aktuella ämnen.
 • Erfarenhetsutbyte och utbildning för föreningar vid regionala träffar.
 • Chefsnätverk för stora föreningar där frågor kring drift av anläggningar, verksamhetsutveckling och omvärldsspaning avhandlas.
 • Nätverk för föreningar med endast en eller ett par anställda.
 • Delta i Student-SM med möjlighet att bli svensk studentmästare.
 • Möjlighet att söka bidrag, läs mer om LOK-stöd och möjlighet att söka bidrag via Projektstöd Förening för att utveckla föreningens verksamhet.
 • Alla era ledare blir automatiskt försäkrade via Riksidrottsförbundets grundförsäkring genom medlemskapet hos oss. Du läser mer om Riksidrottsförbundets försäkringar här.
 • Olycksfallsförsäkring för alla medlemmar under aktiviteter eller prova-på-aktiviteter anordnade av föreningen eller förbundet. Du hittar mer information om olycksfallsförsäkringen här. 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Sveriges Akademiska Idrottsförbund varierar beroende på föreningens storlek och gäller för verksamhetsår 1 juli-30 juni. Medlemsavgiften måste vara betald för att föreningen ska få rösträtt på årsmöte, i enlighet med SAIF:s stadgar, och för att få delta på Student-SM.

 • Upp till 100 medlemmar –> 400 kr
 • 101-300 medlemmar –> 600 kr
 • 301 – 1 000 medlemmar –> 1.000 kr
 • 1001-5000 medlemmar –> 3.000 kr
 • Fler än 5 000 medlemmar –> 4.000 kr

Ansök om medlemskap

Vad kul att er förening funderar på att bli medlemmar i SAIF! Så här gör ni för att bli medlemmar:

 1. Skicka era stadgar via mejl till föreningskonsulent Maja Andersson på maja.andersson@saif.se
 2. För att kunna bli medlemmar behöver er förening ta beslut om att gå med i SAIF under ett årsmöte. I årsmötesprotokollet behöver dessa två meningar stå med: Föreningen har ambitionen att ansöka om att bli medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 3. Skicka det färdiga årsmötesprotokollet till Maja Andersson
 4. När vi på SAIF godkänt era stadgar samt årsmötesprotokoll kan ni ansöka om medlemskap här: Här kan du ansöka om medlemskap.

Relaterade dokument

Inga dokument

Relaterade sidor

Ansök om medlemskap i SAIF
LOK-stöd
Projektstöd
Försäkringar
RF:s försäkringar
Nationella tävlingar

Vid frågor

Kontakta Maja Andersson
Telefon: 010 – 476 54 92
E-post
: maja.andersson@saif.se

Meny