Medlemskap i SAIF

Driva förening

Sveriges Akademiska Idrottsförbund finns till för idrottsföreningar vid universitet, högskolor och folkhögskolor i hela landet. Vårt mål är att det ska finnas minst en studentidrottsförening på varje studieort, och att studentidrott ska vara det självklara valet för studenter som idrottar.

Det här ingår i medlemskapet

Genom att bli medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund får föreningen:

 • Stöd från vårt kansli i föreningsfrågor. Vi har anställd personal som dagligen kan svara på frågor som rör allt från stadgar och ekonomi till arrangemang och utbildning av ledare.
 • Utbildningar (styrelsekunskap, arrangemang, motiverande samtal, ledarskap med mera).
 • Delta på Studentidrottsgalan (i oktober/november varje år) med inspirationsföreläsningar och workshops i aktuella ämnen.
 • Erfarenhetsutbyte och utbildning för föreningar vid regionala träffar.
 • Chefsnätverk för stora föreningar där frågor kring drift av anläggningar, verksamhetsutveckling och omvärldsspaning avhandlas.
 • Nätverk för föreningar med endast en eller ett par anställda.
 • Delta i Student-SM med möjlighet att bli svensk studentmästare.
 • Möjlighet att söka bidrag, läs mer om LOK-stöd och möjlighet att söka bidrag via Projektstöd Förening för att utveckla föreningens verksamhet.
 • Alla era ledare blir automatiskt försäkrade via Riksidrottsförbundets grundförsäkring genom medlemskapet hos oss. Du läser mer om Riksidrottsförbundets försäkringar här.
 • Olycksfallsförsäkring för alla medlemmar under aktiviteter eller prova-på-aktiviteter anordnade av föreningen eller förbundet. Du hittar mer information om olycksfallsförsäkringen här. 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Sveriges Akademiska Idrottsförbund varierar beroende på föreningens storlek och gäller för verksamhetsår 1 juli-30 juni. Medlemsavgiften måste vara betald för att föreningen ska få rösträtt på årsmöte, kunna ansöka om stöd från Projektstöd Förening och delta på Student-SM.

 

 • Upp till 100 medlemmar –> 400 kr
 • 101-300 medlemmar –> 600 kr
 • 301 – 1 000 medlemmar –> 1.000 kr
 • 1001-5000 medlemmar –> 3.000 kr
 • Fler än 5 000 medlemmar –> 4.000 kr

Ansök om medlemskap

Vad kul att du funderar på att bli medlem i SAIF! Har du några frågor innan ni tar steget att starta ert medlemskap hos oss, tveka inte att kontakta vår föreningskonsulent här. 

 

Här kan du ansöka om medlemskap.
Ansökan görs via en IdrottOnline-sida och därför hänvisas du till vår gamla webbplats som ligger på en IdrottOnline-plattform.

Relaterade dokument

Inga dokument

Relaterade sidor

Ansök om medlemskap i SAIF
LOK-stöd
Projektstöd
Försäkringar
RF:s försäkringar
Nationella tävlingar

Vid frågor

Kontakta Linnea Asservik
Telefon: 010 – 476 42 02
E-post
: linnea.asservik@saif.se

Meny