Projektstöd

Ekonomi

För 2022 så har vi döpt årets projektstöd till Projektstöd Återstartstöd. Detta på grund av att vi som rörelse fick extra ekonomiska medel (utöver det som vi får återkommande varje år) från Riksidrottsförbundet [RF] för att återstarta föreningar. Regler för vad dessa pengar får gå till är mer fritt och kreativt än andra år (men inte helt gränslöst) så ta er chans att söka pengar i år för er återstart!

 

Några principer som bedömningsgruppen har att förhålla sig till när det gäller ansökningar:

 • Stödet ska användas för uppstart av verksamhet och säkerställa att idrotten ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. 
  Betonar att syftet är att idrottsrörelsen är minst lika stark efter pandemin som innan pandemin där antalet utövare ökar i de idrotter där antalet utövare minskat under pandemin
 • Stödet ska inte fördelas eller användas till löpande administrativa kostnader.
  Stödet är framåtriktat och ska användas för utvecklingsinsatser som kan göra skillnad. Det innebär att stödet inte ska användas för att bekosta befintlig administration.
 • Stödet ska inte fördelas eller användas till anläggningsinvesteringar.
  Utgångspunkten är att föreningar innan pandemin med nuvarande förutsättningar kunde upprätthålla viss volym på verksamheten och bör kunna hamna där igen utan anläggningsinvesteringar.
 • Stödet är inte till för att kompensera medlemsorganisationer för uteblivna intäkter och/eller merkostnader för perioden som varit.
  Stödet ska användas framåtriktat och för aktiviteter som gör att organisationer kan uppstarta  verksamhet och nå minst samma volymer som innan pandemin.

Vad bedöms ansökan efter och vad prioriteras?

Om vi bryter ned principerna och några konkreta saker att förhålla sig till och är viktiga att tänka på då man ansöker om pengar som vi sammanfattar för er nedan.

Som texten ovan nämnt så ska satsningen vara framåtsyftande och fokusera på att få tillbaka, behålla och nyrekrytera medlemmar. Därför är vi restriktiva i att:

 • …subventionera person- och/eller deltagarkostnader för ett fåtal medlemmar eller hålla helt gratis event
 • …oproportionerliga kostnader sett till antal SEK/person och hur stor föreningen är
 • …Inköp av material för aktivitet eller marknadsföring utan tydlig koppling till utveckling, rekrytering eller ”nämnda problemområden”….
 • …otydliga ansökningar utan vidare förklaringar eller argumentation (avsaknad av ”röd tråd”)

Vad ser vi som positivt?

 • Att det är tydligt vilken målgrupp föreningen vänder sig till, den breda massan av medlemmar eller minoritetsgrupper/nya målgrupper (sett från föreningens perspektiv)
 • Att vi kan förstå vilken analys ni gjort för att komma fram till att satsningen är en bra idé

 • Att om ni har ambitionen att nå ut till fler, rekrytera nya medlemmar, att ni gör det tydligt kring hur ni kommer att göra för att nå dessa potentiella medlemmar

 • Vi ser gärna samlade helhetsansökningar för en termin eller ett år, hellre än många mindre ansökningar kring olika delar. Det kan då vara samlade holistiska ansökningar så att det går att utläsa en idé om utveckling i föreningen

 • Satsningar där man identifierat risker, utmaningar eller utvecklingsområden och har en tanke på lösning
 • Utbildningar och mötesplatser
 • Ansökan där det framgår någon tanke på långsiktighet och/eller arvet efter projektet (hur det kommer gynna i er längden)
 • Insatser för att skapa bättre och tryggare idrottsmiljöer
 • Samarbeten mellan SAIF-anslutna organisationer

Så ansöker ni

”] Ni ansöker via föreningens sida på IdrottOnline. Här kan du läsa mer om IdrottOnline.

 1. Logga in på IdrottOnline.
 2. Klicka på ”Idrottsmedel”.
 3. Följ anvisningarna.

Tips vid ansökan 

 • Ansökan för projektet bör skickas in innan projektet startar.
 • Ansökan skickas in via föreningens IdrottOnline-sida. (Har ni inte inlogg till IdrottOnline, kontakta oss för vidare information). Det är viktigt att samtliga fält fylls i. Uppge också så konkret som möjligt vad ni planerar att göra. Målen bör vara mätbara, t.ex. ”vi planerar att locka 75 nya studenter till vår förening” eller ”vi planerar en utbildning för 15 personer”.
 • Om föreningen går in med en egen ekonomisk insats, ange detta i fältet ”egna medel”.
 • Ansökan kan endast skickas in av den person som har rollen som ordförande, kassör och/eller Idrottsmedel firmatecknare i IdrottOnline.

Behöver ni inspo?

Satsningar som andra föreningar gjort:

Marknadsföring

 • Marknadsföringskampanj via lärosätets bildskärmar
 • Inköp av projektor – verktyget för både idrottsanalys och uppvisning av verksamhet vid evenemang

Film- och fotostöd

 • Inköp av action-kamera för att kunna filma (och dokumentera) föreningens aktiviteter ur en ny vinkel och visa verksamheten

Återstart föreningen

 • Minska kunskapsglappet mellan ny och avgående styrelse genom överlämningssamtal och -middag
 • Medlemsdag med kajak och picknick med fokus på att ett avslappnat sätt kunna prata om föreningens framtid och styrelsearbetet som ligger bakom föreningen samt bj
 • Tre olika event med mat, gemenskap och föreningsanda för att rekrytera nya och bibehålla befintliga medlemmar
 • Nätverkande med andra studentidrottsföreningar runt om Sverige för framtida projekt på Studentidrottsforum

Nya arrangemang

 • En engagerande futsalturnering för 140 spelare och 400 åskådare för att främja ungas hälsa och förbättra gemenskapen genom idrott, tävling, uppträdanden, god mat och en grym stämning.
 • Kvällshäng för tjejer och icke-binära för mer inkluderande idrottsmiljö
 • Ett gemensamt simläger med 3 studentsimningsföreningar från olika delar av Sverige

Nya idrotter/aktiviteter

 • Mer tillgängliga och smidigare danspass genom trådlöst headset
 • Utbilda fler kunniga ledare för att på ett säkert och roligt sätt kunna skapa kayakturer i skärgårdsmiljö
 • Kick-starta ny aktivitet – material för styrke/cirkelträning

Relaterade dokument

Inga dokument

Relaterade sidor

Coronaviruset och studentidrott
Ekonomiska Hjälpmedel
LOK-stödet

Vid frågor

Kontakta Maja Andersson
Telefon: 010 – 476 54 92
E-post
: maja.andersson@saif.se

Meny