Projektstöd

Ekonomi

Projektstöd är ett ekonomiskt verktyg och bidrag med syfte att ge förutsättningar för Studentidrottsföreningar att kunna förverkliga sina idéer för att utveckla föreningen som helhet. Målet med stödet är att fler studenter ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta att idrotta i förening.

SAIF håller digitala lunch sessions varannan vecka. Fokus ligger på information om projektstöd. Det är det perfekta tillfället att lyssna in och lära sig mer om hur man ansöker, regler och vad man behöver tänka på. Här ses vi digitalt utan krav på aktivt deltagande där de som vill har chans att ställa frågor.

Vi får många frågor om projektstöd därför bjuder SAIF in till dessa sessions för att besvara era frågor och lyfta kriterier, regler och sådant som är bra att tänka på. Dessa träffar är den primära kanal där SAIF besvarar frågor om projektstöd så har ni frågor är det på dessa träffar ni ska delta.

Mer information finns i vår kalender.

Projektstöd (Project grant), is a financial support that associations can apply for thanks to your membership with SAIF.

SAIF hosts digital lunch sessions every two weeks. The focus is on information about Projektstöd and it is the perfect opportunity to listen and learn more about how to apply, rules and what you need to think about before you apply for Projektstöd and obligations that apply once you’ve been granted Projektstöd.

These lunch sessions are the primary source of information that will be provided by the Federation on the topic. We get a lot of questions from a lot of associations, hence these meetings so we can effectively answer all your questions and provide you with the information you need.

You’ll find more information in our calendar.


Om ansökan

SAIF har tre effektmål med projektstödet, och således vad er ansökan och ert projekt ska ämna:

 • Bidra till organisationsutveckling och kompetenshöjningar i syfte att skapa stabila och hållbara organisationer.
 • Skapa mer synlighet, varumärkeskännedom och tillväxt (ekonomiskt), i syfte att skapa förutsättningar för att långsiktigt växa medlemsmässigt.
 • Fler som tävlar på SAIF-arrangerade tävlingar eller internationella tävlingar, som långsiktigt ger effekter för föreningen som helhet på hemmaplan.

OBS! Projektstödsansökningarna bedöms alltid utifrån er ansökan och argumentation.

En projektstödsansökan ska innehålla:

 • En reflektion och/eller analys av nuläget i föreningen, samt en argumentation kring hur projektet gynnar föreningen som helhet.
 • En röd tråd mellan de olika delarna av ansökan.
 • En övergripande plan för hur satsningen ska leva kvar i föreningen efter projektets slut.
 • En budget för projektet.

Högre krav ställs på argumentation och beskrivning om ni ansöker om större belopp.

Projektstöd beviljas inte för:

 • Föreningar som inte lämnat in återrapport via idrottOnline för tidigare projektstöd.
 • Löpande administrativa kostnader.
 •  Anläggningsinvesteringar.
 • Träningsläger.
 • Materialinköp för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.
 • Inköp av alkohol och/eller andra berusningsmedel.
Tänk på att:

 • Skapa en tydlig budget så en tredje part skulle kunna förstå. Extra viktigt är det att Bedömningsgruppen förstår vilka specifika kostnader som ni tänker er att Projektstöd ska täcka. Budgetmall finns för att stötta er.
 • Förtydliga vilken målgrupp föreningen vänder sig till. Är det den breda massan medlemmar eller minoritetsgrupper/nya målgrupper sett från föreningens perspektiv? 
 • Förtydliga så att bedömningsgruppen kan förstå vilken analys ni gjort för att komma fram till att satsningen är en bra idé 
 • Förtydliga hur ni kommer att arbeta för att till exempel nå en ny målgrupp eller potentiella medlemmar.  
 • Se till helheten och tänk långsiktigt. Gör gärna en stor ansökning för en hel termin eller ett år. Koppla ihop era mindre satsningar till en större satsning och förklara hur delarna hänger ihop och gynnar varandra. 
 • Fundera kring risker, utmaningar eller utvecklingsområden och förklara hur ni tänker arbeta för att lösa eller minimera eventuella risker. 
 • Investera i er förening. Förtydliga hur satsningen kommer att gynna föreningen på lång sikt. Vad blir arvet efter projektet?
 • När flera föreningar ska ingå i ett gemensamt projekt måste varje förening ansöka om sin del i projektet.

 


Så ansöker ni praktiskt

Ni ansöker via föreningens sida på IdrottOnline. Här kan du läsa mer om IdrottOnline.

 1. Logga in på IdrottOnline.
 2. Klicka på ”Idrottsmedel”.
 3. Följ anvisningarna.

Att veta inför ansökan

 • Ansökningar måste skickas in via IdrottOnline.
 • Ansökan ska vara inlämnad minst 2 veckor innan projektets startdatum.
 • Bedömningsgruppen strävar efter lämna ett första svar inom 14 dagar från det att ansökan är inskickad via Idrottonline, om inte annat kommunicerats av förbundet exempelvis i samband med sommarledigheter.
 • Bolla gärna idéer med din föreningskontakt. Observera dock att ingen enskild anställd på SAIF i förväg kan lova eller garantera att er ansökan blir beviljad.
 • Frågorna som ska besvaras i projektstödsansökan når ni via IdrottOnline.

Återrapport

För varje projekt ni blir beviljade pengar för, ska en återrapport göras via Idrottonline. Om ni redan nu vill se vilka frågor som kommer i återrapporten på Idrottonline, hittar ni dem i detta worddokument (SV/ENG). Har ni aldrig gjort en återrapport finns en manual kring det praktiska att läsa här.

Att veta kring återrapport

 • Man kan göra återrapporten innan slutdatumet på projekt, förutsatt att alla delar av projektet är klart och genomförda. Den öppnar samma dag som ni fick bekräftelsemejl om beviljat stöd.
 • Har ni, av olika anledningar, inte kunna genomföra hela eller delar av projektet ska återrapport ändå göras. När återrapporten är inne och hanterad av förbundet, kommer sedan ett mejl med vidare instruktioner.
  • Observera! Har ni pengar över får dessa inte användas fritt utan ska återrapporteras.
 • Har ni inte använt alla beviljade pengar innan slutdatum ska det redovisas i återrapporten.
 • Senast en månad efter avslutat projekt ska föreningen inkomma med återrapport.
  • I ansökan uppgav ni ett slutdatum för projektet, och det är en månad efter det datumet som gäller.
  • Tills återrapport inkommit, får förbundet inte bevilja nya medel.
 • Föreningar som inte redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum riskerar att krävas på återbetalning för delar av eller hela stödet.
Behöver ni inspo?

Satsningar som andra föreningar gjort:

Marknadsföring

 • Marknadsföringskampanj via lärosätets bildskärmar
 • Inköp av projektor – verktyget för både idrottsanalys och uppvisning av verksamhet vid evenemang

Film- och fotostöd

 • Inköp av action-kamera för att kunna filma (och dokumentera) föreningens aktiviteter ur en ny vinkel och visa verksamheten

Återstart föreningen

 • Minska kunskapsglappet mellan ny och avgående styrelse genom överlämningssamtal och -middag
 • Medlemsdag med kajak och picknick med fokus på att ett avslappnat sätt kunna prata om föreningens framtid och styrelsearbetet som ligger bakom föreningen samt bj
 • Tre olika event med mat, gemenskap och föreningsanda för att rekrytera nya och bibehålla befintliga medlemmar
 • Nätverkande med andra studentidrottsföreningar runt om Sverige för framtida projekt på Studentidrottsforum

Nya arrangemang

 • En engagerande futsalturnering för 140 spelare och 400 åskådare för att främja ungas hälsa och förbättra gemenskapen genom idrott, tävling, uppträdanden, god mat och en grym stämning.
 • Kvällshäng för tjejer och icke-binära för mer inkluderande idrottsmiljö
 • Ett gemensamt simläger med 3 studentsimningsföreningar från olika delar av Sverige

Nya idrotter/aktiviteter

 • Mer tillgängliga och smidigare danspass genom trådlöst headset
 • Utbilda fler kunniga ledare för att på ett säkert och roligt sätt kunna skapa kayakturer i skärgårdsmiljö
 • Kick-starta ny aktivitet – material för styrke/cirkelträning

Meny