Projektstöd

Ekonomi

Projektstöd är ett ekonomiskt verktyg och bidrag för att studentidrottsföreningar ska kunna förverkliga idéer för att utveckla föreningen. Under 2022–2023 ges bidrag även för att återstarta föreningar efter pandemin. Stödet ges för att genomföra utvecklingsprojekt som syftar till att studentidrotten ska utvecklas i linje med vad svensk idrott som helhet strävar efter:

 • Studentidrottsföreningar ska kunna växa
 • Studentidrotten ska få fler medlemmar
 • Studentidrotten ska få fler studenter att trivas och vilja vara fysiskt aktiva inom föreningsidrotten

Tänk på följande vid er ansökan för projekt under perioden 2022–2023. Förbundet vill se:

 • En reflektion och/eller analys av nuläget i föreningen, samt en argumentation kring varför satsningen är viktig för er förening.
 • En röd tråd mellan beskrivningarna av bakgrund, mål och genomförandeplanen.
 • Konkreta planer och tankar.

Högre krav ställs på argumentation och beskrivning om ni ansöker om större belopp.

Förbundet prioriterar ansökningar som:

 • Syftar till inkludering av underrepresenterade grupper. Utifrån föreningens perspektiv, vilka grupper är underrepresenterade hos just er?
 • Syftar till att utveckla trygga och hållbara idrottsmiljöer.

 

Ansökan bedöms utifrån dessa kriterier: 

Stödet ska användas för:

 • Uppstart av verksamhet
 • Rekrytering och återrekrytering
 • Insatser för att behålla medlemmar

Stödet ska inte användas för:

 • Löpande administrativa kostnader
 •  Anläggningsinvesteringar
Projektstöd beviljas inte för:

 • Att subventionera person- och/eller deltagarkostnader för ett fåtal medlemmar eller för hålla helt gratis event
 • Oproportionerliga kostnader sett till antal SEK/person och hur stor föreningen är
 • Inköp av material för aktivitet eller marknadsföring utan tydlig koppling till utveckling eller rekrytering 
 • Otydliga ansökningar utan vidare förklaringar eller argumentation
Tänk på att:

 • Förtydliga vilken målgrupp föreningen vänder sig till. Är det den breda massan medlemmar eller minoritetsgrupper/nya målgrupper sett från föreningens perspektiv? 
 • Förtydliga så att bedömningsgruppen kan förstå vilken analys ni gjort för att komma fram till att satsningen är en bra idé 
 • Förtydliga hur ni kommer att arbeta för att till exempel nå en ny målgrupp eller potentiella medlemmar.  
 • Se till helheten och tänk långsiktigt. Gör gärna en stor ansökning för en hel termin eller ett år. Koppla ihop era mindre satsningar till en större satsning och förklara hur delarna hänger ihop och gynnar varandra. 
 • Fundera kring risker, utmaningar eller utvecklingsområden och förklara hur ni tänker arbeta för att lösa eller minimera eventuella risker. 
 • Investera i er förening. Förtydliga hur satsningen kommer att gynna föreningen på lång sikt. Vad blir arvet efter projektet?

 

Så ansöker ni

Ni ansöker via föreningens sida på IdrottOnline. Här kan du läsa mer om IdrottOnline.

 1. Logga in på IdrottOnline.
 2. Klicka på ”Idrottsmedel”.
 3. Följ anvisningarna.

Tips vid ansökan 

 • Ansökan för projektet bör skickas in innan projektet startar.
 • Ansökan skickas in via föreningens IdrottOnline-sida. (Har ni inte inlogg till IdrottOnline, kontakta oss för vidare information). Det är viktigt att samtliga fält fylls i. Uppge också så konkret som möjligt vad ni planerar att göra. Målen bör vara mätbara, t.ex. ”vi planerar att locka 75 nya studenter till vår förening” eller ”vi planerar en utbildning för 15 personer”.
 • Om föreningen går in med en egen ekonomisk insats, ange detta i fältet ”egna medel”.
 • Ansökan kan endast skickas in av den person som har rollen som ordförande, kassör och/eller Idrottsmedel firmatecknare i IdrottOnline.

Behöver ni inspo?

Satsningar som andra föreningar gjort:

Marknadsföring

 • Marknadsföringskampanj via lärosätets bildskärmar
 • Inköp av projektor – verktyget för både idrottsanalys och uppvisning av verksamhet vid evenemang

Film- och fotostöd

 • Inköp av action-kamera för att kunna filma (och dokumentera) föreningens aktiviteter ur en ny vinkel och visa verksamheten

Återstart föreningen

 • Minska kunskapsglappet mellan ny och avgående styrelse genom överlämningssamtal och -middag
 • Medlemsdag med kajak och picknick med fokus på att ett avslappnat sätt kunna prata om föreningens framtid och styrelsearbetet som ligger bakom föreningen samt bj
 • Tre olika event med mat, gemenskap och föreningsanda för att rekrytera nya och bibehålla befintliga medlemmar
 • Nätverkande med andra studentidrottsföreningar runt om Sverige för framtida projekt på Studentidrottsforum

Nya arrangemang

 • En engagerande futsalturnering för 140 spelare och 400 åskådare för att främja ungas hälsa och förbättra gemenskapen genom idrott, tävling, uppträdanden, god mat och en grym stämning.
 • Kvällshäng för tjejer och icke-binära för mer inkluderande idrottsmiljö
 • Ett gemensamt simläger med 3 studentsimningsföreningar från olika delar av Sverige

Nya idrotter/aktiviteter

 • Mer tillgängliga och smidigare danspass genom trådlöst headset
 • Utbilda fler kunniga ledare för att på ett säkert och roligt sätt kunna skapa kayakturer i skärgårdsmiljö
 • Kick-starta ny aktivitet – material för styrke/cirkelträning

Relaterade dokument

Inga dokument

Relaterade sidor

Coronaviruset och studentidrott
Ekonomiska Hjälpmedel
LOK-stödet

Vid frågor

Kontakta Maja Andersson
Telefon: 010 – 476 54 92
E-post
: maja.andersson@saif.se

Meny