LOK-stödet

Ekonomi

Ansök om LOK-stöd senast den 25 februari eller den 25 augusti varje år.

Statligt lokalt aktivitetsstöd, också kallat LOK-stöd, är ett stöd ni som förening och medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund är berättigade att söka. Stödet avser idrottslig verksamhet för deltagare mellan 7 – 25 år och genom att registrera närvaro vid föreningens genomförda aktiviteter under året, kan ni beviljas ekonomiskt stöd.

Det här är LOK-stödet

Statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, är ett bidrag som stödjer idrottsföreningars verksamhet för ungdomar i åldern 7-25 år. Bidraget beräknas på antal aktivitetstillfällen, antal deltagare och antal ledare under en period. Ni registrerar dessa och rapporterar sedan ansökan till Riksidrottsförbundet(RF) via IdrottOnline.

Föreningen ska vara ansluten till ett Specialidrottsförbund, till exempel Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Samtliga föreskrifter för att ha rätt till LOK-stödet finns samlade på Riksidrottsförbundets hemsida.

Regler i korthet

Aktiviteten ska vara ledarledd, av en person som är medlem i någon RF-ansluten förening. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

Aktiviteten ska pågå i minst 60 minuter med en gemensam samling och avslutning.

Ni kan söka stöd för minst 3, utöver ledaren, och maximalt 30 personer på ett och samma pass. Deltagare får endast LOK-registreras i en gruppaktivitet per idrott och veckodag.

Ni kan söka LOK-stöd för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Deltagaren ska vara medlem i den förening som bedriver aktiviteten, med undantag för viss prova på-verksamhet för att locka nya medlemmar.

Så mycket pengar ger LOK-stödet

För varje träningstillfälle får föreningen ett ledarstöd på 21 kronor och ett deltagarstöd på 7 kronor per idrottare. Deltar två eller fler ledare tillkommer ett ledarstöd på 5 kronor per tillfälle, om närvaroregistrering görs i IdrottOnline.


Så här kan det se ut för en träningsgrupp

Studentidrottsföreningen har en träningsgrupp där 15 personer är 25 år eller yngre, och med två ledare, som spelar basket på tisdagskvällar under 20 veckor mellan den 1 januari till 30 juni. Ledarna fyller löpande i deltagarlistor, antingen på papper eller i IdrottOnlines app.
Ledarstöd – 20 träningstillfällen x 21 kronor= 420 kronor
+
Deltagarstöd – 20 träningstillfällen x 7 kronor x 15 deltagare= 2 100 kronor
+
Ytterligare ledarstöd – 20 x 5 kronor = 100 kronor

Studentidrottsföreningen kan totalt ansöka om 2 620 kronor i LOK-stöd för basketgruppens verksamhet.

Ansök om LOK-stöd

Om man närvaroregistrerar aktiviteter online förs dessa sedan över automatiskt till ansökan – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att även om man har närvaroregistrerat sina aktiviteter via IdrottOnline så måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den.

Behörig att skicka in ansökan
De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Utbetalning
Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto. Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i föreningens namn så som det anges i vårt föreningsregister.

Ansökningsdatum

Ansök för höstens aktiviteter senast: 25 februari
Ansök för vårens aktiviteter senast: 25 augusti

Kom igång med LOK-stödet

Via IdrottOnline är det enkelt att digitalt närvaroregistrera dina medlemmar. Du kan direkt via bl.a. IdrottOnline app se föreningens alla LOK-stödsaktiviteter, lägga upp nya aktiviteter och knyta både befintliga och nya medlemmar till de olika aktiviteterna.

Vid varje enskilt träningstillfälle är det enkelt att markera vilka medlemmar som deltagit och vilka som inte kom. Allt uppdateras därefter direkt i IdrottOnline. Ansökan som man skickar in till Riksidrottsförbundet är samanställd så även om din förening utövar mer än en idrott så behöver man endast fylla i ett formulär.

  • Funktioner
  • Skapa aktiviteter – koppla till grupper och kalendrar
  • Närvaroregistrering via webb eller app
  • Digital ansökan med elektroniskt närvarokort
  • Historik – se tidigare ansökningar
  • Kommunfil – för kommunal bidragsansökan
  • Statistik

Närvarorapportering kan enkelt göras via datorn, surfplatta eller mobilen, på föreningens hemsida eller i IdrottOnline-appen.

Kommunalt LOK-stöd

Tips! Det finns också liknande bidrag på kommunal nivå att söka. Ta kontakt med ert lokala Distriktsidrottsförbund för information, kontaktuppgifter finns i vänsterspalten på svensk Idrotts hemsida.

Vet du inte vilket distriktsförbund just din förening tillhör, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er! Kontaktuppgifter till SAIF:s kansli hittar du här.

Relaterade dokument

Inga dokument

Relaterade sidor

RF:s info om LOK-stöd
Kontakt till lokalt Distriktsidrottsförbund

Vid frågor

Kontakta Robin Hedqvist
Telefon: 010 – 476 54 95
E-post
: robin.hedqvist@saif.se

Meny