Trygg Idrott

Driva förening

Vid Riksidrottsmötet (Riksidrottsförbundets årsmöte) i maj 2019 togs beslut om att alla föreningar och specialförbund fr.o.m. 1 januari 2020, ska införa en rutin med hantering av begränsat registerutdrag för alla i föreningen som har direkt och regelbunden kontakt med föreningens barn och ungdomar (upp till 18 år). Detta är en del i projekt Trygg idrott, se Riksidrottsförbundets hemsida eller läs mer nedan.

Riksidrottsförbundet har tagit fram en guide för föreningar kring vad som krävs när det gäller registerutdrag.

Till mer information och guiden här.

Kort fakta kring att begära ut registerutdrag

 • Förening ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.
 • Barn är alla under 18 år.
 • Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
 • Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

Förberedelse

 • Upprätta eller använd ett befintligt föreningsregister över vem/vilka som är tränare/ledare (med flera) som har kontakt med barn.
 • Utse en, eller med fördel ett par, ansvariga för kontrollen i föreningen.
 • Bestäm i förväg hur IF avser hantera ledare med någon form av belastning eller vägrar uppvisa utdrag ur registret. Tips – använd time-out tills ansvariga hanterat saken färdigt.

Genomförande

 • Be ledare (med flera) att beställa utdrag hos polisen vilket tar ca 5 min (skrivare, scanner/kamera behövs). Ledare mellan 15-18 år
  behöver målsmans hjälp.
 • Kommunicera ett antal tillfällen då ledare har möjlighet att visa upp utdraget.
 • Genomför kontrollerna.

Efterarbete

 • Eventuellt hantera ärenden efter föreningens riktlinjer och rutiner gällande registerutdrag.
 • Utvärdera och besluta om framtida intervall för kontroll (till exempel årligen, vartannat år).
 • Var tydlig med nya ledare om vad som gäller enligt föreningens rutiner.

Mer information om registerutdrag, se frågor och svar på RF:s hemsida, här Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i er förening, prata gärna med en idrottskonsulent hos Distriktsidrottsförbundet för tips och stöd i arbetet med trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott.

Frågor
Kontakta vår föreningskonsulent här.

Relaterade Dokument

Inga dokument

Relaterade sidor

Trygg idrott på RF:s hemsida
RF:s guide och information
Utdrag för arbete med barn

Vid frågor

Kontakta Maja Andersson
Telefon: 010 – 476 54 92
E-post
: maja.andersson@saif.se

Meny