Elitidrott och studier

RIU/EVL

Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL)
Sveriges Akademiska Idrottsförbund har som mål att alla studenter ska kunna idrotta på sin ambitionsnivå. Är du elitidrottare och student vid ett Riksidrottsuniversitet (RIU) eller Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL)? Då har du möjlighet att få stöd i din dubbla karriär.

Vad är ett Riksidrottsuniversitet?
Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och olika specialidrottsförbund. Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten. Den nationella modellen för RIU innehåller fyra utvecklingsdelar:

 1. Särskilda utbildningssatsningar.
 2. Möjlighet för elitidrottare till anpassade universitetsstudier.
 3. En miljö som möjliggör satsning på elitidrott.
 4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära idrottsforskning.

Följande lärosäten är Riksidrottsuniversitet för avtalsperioden 2018–2022:

 • Kombinationen Högskolan Halmstad/Malmö universitet
 • Kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan
 • Kombinationen Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska högskola
 • Mittuniversitetet
 • Umeå Universitet

Vad är ett Elitidrottsvänligt lärosäte?
Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU och EVL. EVL erbjuder precis som RIU hjälp med individuellt anpassade studier och stöd för elitidrottarens utvecklingsmiljö. Arbetet sker i samarbete med RF och SF.

Till skillnad mot ett RIU finns inget formellt avtal med RF som formaliserar arbetet med särskilda utbildningssatsningar eller praktiknära elitidrottsforskning. Ett EVL kan också arbeta med att utveckla svensk elitidrott och i olika omfattning bidra med akademiska idrottsutbildningar och praktiknära elitidrottsforskning.

Följande lärosäten är Elitidrottsvänliga lärosäten under avtalsperioden 2018–2022:

 • Blekinge tekniska högskola
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Gävle (från juli 2020-2022)
 • Högskolan Jönköping
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Skövde (från juli 2020-2022)
 • Högskolan Väst
 • Karlstad universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Linköpings universitet
 • Luleå Tekniska Universitet (från juli 2020-2022)
 • Mälardalens högskola
 • Örebro universitet


Kort historik kring RIU/EVL

2018–2022 Andra perioden med Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

2018 Nationella riktlinjer för dubbla karriärer i Sverige fastställs av Riksidrottsförbundet

2015–2017 Första perioden med Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

2011/2013 Sveriges Akademiska Idrottsförbund skrev en motion till Riksidrottsmötet om att inrätta ett nationellt system för att underlätta för elitidrottssatsande studenter att även få en utbildning. Riksidrottsmötet röstade ja till förslaget.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida.
Nationella riktlinjer för dubbla karriärer.

Elitidrottsstipendie


Elitidrottsstipendiet
Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Riksidrottsförbundet och Svenska Spel delar ut ett stipendium på 50 000 kronor per stipendiat en gång per termin (25 000 kronor/termin) till 75 aktiva. Stipendiet är avsett för studieåret (juli-juni) och delas officiellt ut på Idrottsgalan i januari varje år. Stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön.

Läs mer om elitidrottstipendiet här.

Meny