Vår stolthet – Studentiaden

Studentiaden är en av våra absoluta favorithelger under året! Studentiaden är ett tredagars arrangemang där minst 8 idrotter arrangeras under samma helg, varav minst fyra av idrotterna är Student-SM tävlingar. Alla medlemmar kan delta oavsett förkunskaper för respektive idrott. Studentiaden ska präglas av social gemenskap och rörelseglädje! Helgen avslutas alltid med en festlig bankett!

 

Meny