VI söker dig som skulle vilja arbeta med frågan kring hur Studentidrotten skulle kunna bidra till en utökad miljömässig hållbarhet. Miljömässig hållbarhet kan vara många saker och skulle exempelvis kunna innebära samarbete med fritidsbanken, beskrivningar av hur föreningar kan bli bättre på att använda naturen i sin träning eller att samåka till träningar och tävlingar.

Mistra Sport & Outdoors

Vi på Sveriges Akademiska Idrottsförbund deltar i ett omfattande forskningsprojekt som heter Mistra Sport & Outdoors. Programmet involverar ett 20-tal forskare bland annat inom idrottsvetenskap och turismvetenskap, geografi, historia, pedagogik, ekologi samt transport- och materialvetenskaper. Utöver det har även ett antal intresseorganisationer och myndigheter knutits till programmet. Där ibland Riksidrottsförbundet och Sveriges Akademiska Idrottsförbund.

Läs mer om SAIF:s roll i projektet

Arbetet innebär att medverka i en nationell arbetsgrupp. De vi söker bör ha en förankring i våra lokala studentidrottsföreningar och ha en nyfikenhet kring frågan om en framtida miljömässig hållbarhet.

Tillsammans med arbetsgruppen skulle du titta på lösningar på våra miljöutmaningar, som alla kan bidra till, såväl idrotts- som friluftsintresserade, myndigheter, företag och organisationer.

Du som har ett intresse kan höra av er till kristian.svensk@saif.se

Meny