Mistra Outdoors är ett program där forskning, idrotts- och friluftsnära aktiviteter samarbetar med varandra. Målet är att skapa en mer hållbar idrott. ”Vi måste alla fundera över vår egen påverkan på världen, det gäller inte bara oss individer, utan det handlar även om våra idrottsorganisationers påverkan”, säger Kristian Svensk, generalsekreterare i Sveriges Akademiska Idrottsförbund. 

Mistra är en statlig stiftelse som fokuserar och investerar i forskning som kan lösa miljöproblem och göra Sverige konkurrenskraftig i frågan. Ett av programmen som är knutna till stiftelsen är Mistra Sport- och Outdoors. I programmet finns det lärandegrupper inom olika områden som involverar både forskare och intresseorganisationer inom natur, miljö, idrott samt friluftsliv. Sveriges Akademiska Idrottsförbund är representerade inom lärandegruppen knuten till temaområdet kunskap och omvandling. 

– I lärandegruppen är vi och Riksidrottsförbundet med som representanter från idrotten. Det är givande att få prata om vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv tillsammans med de andra representanterna från naturorganisationer, forskning och skolvärden, säger Kristian Svensk och fortsätter: 

– Frågeställningarna som vi arbetar med är: hur och vilken förändring kan vi skapa inom idrotten, friluftslivet och i skolämnet idrott och hälsa för en miljömässigt hållbar utveckling.  

Svensk menar att idrottsrörelsen har ett viktigt ansvar att ta när det kommer till miljö- och hållbarhetsperspektiv.  

– Det är uppenbart att vi måste fundera på vår egen påverkan i världen. Att tillsammans med forskare och företrädare från andra intressenter reflektera samt förändra så att Studentidrotten blir mer hållbar. Jag tror mycket på att knyta samman forskningen och utövare för att faktiskt göra en kunskapsbaserad omvandling, snarare än att gissa sig fram.  

För att koka ned det till Studentidrottens verksamhet och föreningsliv tror han att ett hållbarhetstänk kan se ut på olika sätt.  

– En bra start är framför allt att reflektera över sin verksamhet och sätta det i ett ytterligare perspektiv. Det är vanligt att exempelvis reflektera över sin verksamhet kopplat till jämställdhets- eller elitidrottsperspektiv. På samma sätt kan vi reflektera ur ett hållbarhetsperspektiv och hur föreningen kan förändra till det mer hållbara. Det ska däremot inte ta fokus från andra perspektiv men snarare komplettera, säger Svensk och fortsätter: 

– Det skulle kunna vara samarbeten med fritidsbanken eller en plan på hur föreningen kan nyttja naturen mer i sin träning. I lagidrott skulle det även kunna vara att inte åka från plats a till plats b för att bara spela en match. Utan då istället samla fler för poolspel och många matcher koncentrerat för att minska resandet.   

Han tror att Studentidrotten är en rörelse med potential att ta arbetet framåt.  

– Vi som sitter i lärandegrupperna är nog långt från de skarpaste hjärnorna. Det finns säkert de i Studentidrottsrörelsen som brinner, har kunskapen och kan ta arbetet med hållbar idrott i vår rörelse framåt. Vi ser det här arbetet som medlemsdrivet och är något som diskuteras. Den mesta kompetensen finns säkerligen i våra föreningar. Det är viktigt att vi kan få in dom i arbetet, avslutar Kristian Svensk.  

Meny