Vilka vill din förening se leda utvecklingen av SAIF?


Peter Huotila, Valberedningens ordförande

Engagera dig i styrelsen för Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Valberedningen har jobbat ihärdigt för att komma framåt med de val vi står inför vid årsmötet i oktober då ett antal roller i styrelsen skall tillsättas.

SAIF är just nu inne i en spännande tid med en ny strategi fram till 2026 som kommer att beslutas på förbundsmötet i oktober. Man väljs för en tvåårig mandatperiod, men bör vara beredd på att verka under en längre tid. Att komma in precis i början av en strategis implementering ger en möjlighet att vara med på en resa med utvecklingen av hela organisationen i fokus.

Under förbundsmötet i oktober 2020 kommer din förening att medverka till att välja:
– Förbundets styrelseordförande
– Sex ledamöter till förbundsstyrelsen

Vi i valberedningen vill nu veta vilka kandidater ni bland föreningarna vill nominera som styrelseledamöter eller som styrelseordförande för SAIF.

PSST…

Styrelsen för SAIF vill också annonsera möjligheten att ansöka om att ingå i den internationella kommittén inom Sveriges Akademiska Idrottsförbund, ansökan görs senast 1 juni.

Läs mer om förtroendeuppdragen och hur du ansöker:

Förtroendeuppdrag inom studentidrotten

Meny