Sveriges Akademiska Idrottsförbund är en ideell verksamhet.  – Och vad vore vi utan ideellt engagemang?! Älskar du precis som vi studentidrott, se hur du kan engagera dig utifrån alternativen nedan. För vi är säkra på att du sitter på viktiga kunskaper som kan hjälpa svensk studentidrotts utveckling framåt!

Förtroendeuppdrag

Liksom alla förbund och ideella organisationer styrs Sveriges Akademiska Idrottsförbund av en styrelse. Styrelsen väljs vid förbundsmötet i oktober eller november jämna år och föreslås av valberedningen. Nedan ser du aktuella uppdrag som du kan engagera dig i just nu. 

Aktuellt: Engagera dig eller någon i styrelsen

Vilka vill din förening se leda utvecklingen av SAIF?

SAIF är just nu inne i en spännande tid med en ny strategi fram till 2026 som kommer att beslutas på förbundsmötet i oktober. Det är även dags att välja nya kandidater till styrelsen som väljs för en tvåårig mandatperiod. Att komma in precis i början av en strategis implementering ger en möjlighet att vara med på en resa med utvecklingen av hela organisationen i fokus. Har du någon kandidat som du tror skulle passa för ett styrelseuppdrag i SAIF, nominera till valberedningens ordförande, Peter Huotila här. 

Under förbundsmötet i oktober 2020 kommer din förening att kunna medverka till att välja:

 • Förbundets styrelseordförande.
 • sex ledamöter till förbundsstyrelsen.

Vilka nuvarande styrelseledamöter kandiderar?

 • Klart idag är styrelseordförande Sture Espwall inte kandiderar för en ny mandatperiod.
 • Klart är också att styrelseledamöterna Tina Nilsson, Linn Bergstrand samt Jonna Svanholm inte heller fortsätter som styrelseledamöter.

Fem av de nuvarande styrelseledamöterna har meddelat att de kandiderar för ännu en tvåårsperiod i förbundsstyrelsen:

 • Astrid Wetterström
 • Christopher Svensson
 • Emilia Löfgren
 • Erik Björkman
 •  Kristian Stålberg

Valberedningens tidplan 2020

 • Juni-augusti: föreningarna nominerar förslag på kandidater till styrelseordförande och styrelseledamöter.
 • Augusti-september: valberedningen intervjuar kandidaterna.
 • September: samtliga medlemsföreningar får ta del av valberedningens förslag på förbundsordförande och styrelseledamöter.

Välkommen in med din förenings tips, förslag eller frågor till
Peter Huotila                                                                   
valberedningens ordförande
0732-527764
Klicka här för att mejla till Peter. 

Möjlighet att skriva uppsats eller examensarbete

Eftersom vi är ett akademiskt idrottsförbund vars största fokus är idrott och studier, erbjuder vi gärna studenter möjligheten att skriva examensarbete eller uppsatser på uppdrag av förbundet. Tidigare uppsatser har skrivits inom bland annat idrottsvetenskap, sports management samt folkhälsovetenskap och handlat om studenters fysiska aktivitet och inaktivitet, nyttan med studentidrotten och vad som lockar människor att delta i studentidrott. Exempel på områden att skriva uppsats inom i framtiden är fysisk aktivitet och dess påverkan på studenters hälsa, kognitiva förmågor eller studieresultat, men andra förslag och idéer är självklart också välkomna! Kontakta oss här så diskuterar vi mer.

Praktikplats

Vi har som mål att varje år ta emot minst en praktikant. Som praktikant hos oss får du värdefull erfarenhet av att arbeta på förbundsnivå. Erfarenheten blir extra bred eftersom vår verksamhet innefattar många olika idrotter samt olika nivåer, allt ifrån motionsverksamhet lokalt till nationell och internationell elitverksamhet. Beroende på din utbildning finns diverse olika arbetsområden för dig som praktikant:

 • Föreningsutveckling och utbildning (föreningsbesök, utbildningar, arbete med Idrottslyftet, med mera).
 • Hälsa (delta vid nätverksträffar, inhämta kunskap om forskning som är relevant för studenter).
 • Nationell och internationell tävlingsverksamhet (till exempel planering och genomförande av Student-SM och förberedelser för internationella mästerskap).
 • Kommunikation (nyhetsbrev, hemsidor och sociala medier).
 • Idrottspolitiskt arbete.
 • Administration.

Vi sitter på Idrottens Hus i Skanstull, Stockholm. Skicka din praktikförfrågan här.

Nyheter

Meny