Sveriges Akademiska Idrottsförbund är en ideell verksamhet.  – Och vad vore vi utan ideellt engagemang?! Älskar du precis som vi studentidrott, se hur du kan engagera dig utifrån alternativen nedan. För vi är säkra på att du sitter på viktiga kunskaper som kan hjälpa svensk studentidrotts utveckling framåt!

Förtroendeuppdrag

Liksom alla förbund och ideella organisationer styrs Sveriges Akademiska Idrottsförbund av en styrelse. Styrelsen väljs vid förbundsmötet i oktober jämna år och föreslås av valberedningen.

Möjlighet att skriva uppsats eller examensarbete

Eftersom vi är ett akademiskt idrottsförbund vars största fokus är idrott och studier, erbjuder vi gärna studenter möjligheten att skriva examensarbete eller uppsatser på uppdrag av förbundet. Tidigare uppsatser har skrivits inom bland annat idrottsvetenskap, sports management samt folkhälsovetenskap och handlat om studenters fysiska aktivitet och inaktivitet, nyttan med studentidrotten och vad som lockar människor att delta i studentidrott. Exempel på områden att skriva uppsats inom i framtiden är fysisk aktivitet och dess påverkan på studenters hälsa, kognitiva förmågor eller studieresultat, men andra förslag och idéer är självklart också välkomna.

Praktikplats

Vi har som mål att varje år ta emot minst en praktikant. Som praktikant hos oss får du värdefull erfarenhet av att arbeta på förbundsnivå. Erfarenheten blir extra bred eftersom vår verksamhet innefattar många olika idrotter samt olika nivåer; allt ifrån motionsverksamhet lokalt till nationell och internationell elitverksamhet. Beroende på din utbildning finns diverse olika arbetsområden för dig som praktikant:

  • Föreningsutveckling och utbildning (föreningsbesök, utbildningar, arbete med Idrottslyftet, med mera).
  • Hälsa (delta vid nätverksträffar, inhämta kunskap om forskning som är relevant för studenter).
  • Nationell och internationell tävlingsverksamhet (till exempel planering och genomförande av Student-SM och förberedelser för internationella mästerskap).
  • Kommunikation (nyhetsbrev, hemsidor och sociala medier).
  • Idrottspolitiskt arbete.
  • Administration

Vår breda verksamhet gör det möjligt för oss att delvis anpassa dina arbetsuppgifter efter ditt utbildnings- och intresseområde.

Vi sitter på Idrottens Hus i Skanstull, Stockholm.

Nyheter

Meny