Sveriges Akademiska Idrottsförbund är en ideell verksamhet.  – Och vad vore vi utan ideellt engagemang?! Älskar du precis som vi studentidrott, se hur du kan engagera dig utifrån alternativen nedan. För vi är säkra på att du sitter på viktiga kunskaper som kan hjälpa svensk studentidrotts utveckling framåt!

Förtroendeuppdrag

Liksom alla förbund och ideella organisationer styrs Sveriges Akademiska Idrottsförbund av en styrelse. Styrelsen väljs vid förbundsmötet i oktober jämna år och föreslås av valberedningen.

Valberedningen informerar

Engagera dig i styrelsen för Sveriges Akademiska Idrottsförbund


Viktigt meddelande från Peter Huotila, valberedningens ordförande

Vilka vill din förening se leda utvecklingen av SAIF?

Under förbundsmötet i oktober 2020 kommer din förening att medverka till att välja:

 • Förbundets styrelseordförande
 • sex ledamöter till förbundsstyrelsen

SAIF är just nu inne i en spännande tid med en ny strategi fram till 2026 som kommer att beslutas på förbundsmötet i oktober. Man väljs för en tvåårig mandatperiod, men bör vara beredd på att verka under en längre tid. Att komma in precis i början av en strategis implementering ger en möjlighet att vara med på en resa med utvecklingen av hela organisationen i fokus.

Vilka nuvarande styrelseledamöter kandiderar?

 • Klart idag är styrelseordförande Sture Espwall inte kandiderar för en ny mandatperiod.
 • Klart är också att styrelseledamöterna Tina Nilsson, Linn Bergstrand samt Jonna Svanholm inte heller fortsätter som styrelseledamöter.

Fem av de nuvarande styrelseledamöterna har meddelat att de kandiderar för ännu en tvåårsperiod i förbundsstyrelsen:

 • Astrid Wetterström,
 • Christopher Svensson,
 • Emilia Löfgren,
 • Erik Björkman
 •  Kristian Stålberg

Vi i valberedningen vill nu veta vilka kandidater ni bland föreningarna vill nominera som styrelseledamöter eller som styrelseordförande för SAIF.

Valberedningens tidplan 2020

 • Juni-augusti: Föreningarna nominerar förslag på kandidater till styrelseordförande och styrelseledamöter
 • Augusti-september: Valberedningen intervjuar kandidaterna
 • September: samtliga medlemsföreningar får ta del av valberedningens förslag på förbundsordförande och styrelseledamöter

Funderingar?

Mer information om förbundets verksamhet kan ni få direkt från oss i valberedningen eller via SAIFs hemsida.

Välkommen in med din förenings tips, förslag eller frågor!

Peter Huotila                                                                   
valberedningens ordförande
0732-527764
peter.huotila@hotmail.com

Styrelsen informerar

Engagera dig i den internationella kommittén

SÖKES – du MED HJÄRTA FÖR INTERNATIONELL STUDENTIDROTT

Är du intresserad av idrott med internationellt fokus? Vill du finnas med i en kreativ miljö som skapar möjligheter för studenter som idrottar? Nu har du chansen att ansöka till Sveriges Akademiska Idrottsförbunds internationella kommitté, fortsättningsvis benämnd som “IK”.

Det är ett tvåårsuppdrag med fokus på tävling, arrangemang och representation. Det är meriterande om du har erfarenhet av internationellt arbete, internationell idrott eller relevant utbildning för uppdraget. Framförallt vill vi att du ska vara nyfiken och beredd att jobba aktivt under två år. Det är meriterande om du kan flera språk än engelska (gärna franska, ryska eller spanska).

Skicka en intresseanmälan till info@saif.se senast den 1 juni.

Beskriv din bakgrund, relevanta erfarenheter och annat som kan vara intressant. Eller självklart bara för att ställa fler frågor om uppdraget. Den internationella kommittén träffas ca 8 gånger per år och arbetar både strategiskt och operativ med att förverkliga den plan som Sveriges Akademiska Idrottsförbund har för en aktiv, roligt och utvecklande studentidrott.

Genom det internationella arbetet erbjuds studenter möjligheter att vara med på tävlingar, utbyten, konferenser mm. både inom Europa och i övriga världen. En viktig uppgift för IK är att se till att det finns lämpliga delegationsledare till Universiader (student-OS) både sommar och vinter vartannat år. Sverige arrangerar också med jämna mellanrum egna tävlingar, se info från European University Championship Rowin 2019 och från destination Jönköping. Medverkan sker på ideell grund. Ersättning för resor utgår.

Möjlighet att skriva uppsats eller examensarbete

Eftersom vi är ett akademiskt idrottsförbund vars största fokus är idrott och studier, erbjuder vi gärna studenter möjligheten att skriva examensarbete eller uppsatser på uppdrag av förbundet. Tidigare uppsatser har skrivits inom bland annat idrottsvetenskap, sports management samt folkhälsovetenskap och handlat om studenters fysiska aktivitet och inaktivitet, nyttan med studentidrotten och vad som lockar människor att delta i studentidrott. Exempel på områden att skriva uppsats inom i framtiden är fysisk aktivitet och dess påverkan på studenters hälsa, kognitiva förmågor eller studieresultat, men andra förslag och idéer är självklart också välkomna.

Praktikplats

Vi har som mål att varje år ta emot minst en praktikant. Som praktikant hos oss får du värdefull erfarenhet av att arbeta på förbundsnivå. Erfarenheten blir extra bred eftersom vår verksamhet innefattar många olika idrotter samt olika nivåer; allt ifrån motionsverksamhet lokalt till nationell och internationell elitverksamhet. Beroende på din utbildning finns diverse olika arbetsområden för dig som praktikant:

 • Föreningsutveckling och utbildning (föreningsbesök, utbildningar, arbete med Idrottslyftet, med mera).
 • Hälsa (delta vid nätverksträffar, inhämta kunskap om forskning som är relevant för studenter).
 • Nationell och internationell tävlingsverksamhet (till exempel planering och genomförande av Student-SM och förberedelser för internationella mästerskap).
 • Kommunikation (nyhetsbrev, hemsidor och sociala medier).
 • Idrottspolitiskt arbete.
 • Administration

Vår breda verksamhet gör det möjligt för oss att delvis anpassa dina arbetsuppgifter efter ditt utbildnings- och intresseområde. Vi sitter på Idrottens Hus i Skanstull, Stockholm.

Nyheter

Meny