Internationella tävlingar

Sveriges Akademiska Idrottsförbund skickar årligen deltagare till internationella tävlingar så som Student-EM, EUSA Games, Student-VM och Universiaden. I Student-EM och EUSA Games representerar du ditt lärosäte. I Student-VM och Universiaden tävlar du för Sverige och ingår i ”University Sports Team Sweden”. Du måste vara student för att kunna delta i någon av tävlingarna.

Har du frågor som berör tävling? Kontakta vår tävlingsansvarige här.

Student-VM

Student-VM arrangeras av det Internationella Studentidrottsförbundet (FISU) och avgörs vartannat år (jämna år). Tävlingarna håller hög internationell klass och är öppna för studerande vid eftergymnasial utbildning i åldern 17-25 år. Sveriges Akademiska Idrottsförbund ansvarar för nomineringar och anmälningsförfarande.

Behörighet för deltagande
För att få delta på Student-VM måste du studera vid eftergymnasiala studier eller ha avlagt en examen året före mästerskapet. Du måste vara svensk medborgare och ha fyllt minst 17 och max 25 år samma år som mästerskapet genomförs. Uttagningarna till Student-VM görs i samarbete med respektive specialidrottsförbund.

Kika på FISU:s hemsidan för kommande Student-VM.

Student-EM

Student-EM eller EUC (European University Championship) arrangeras av det europeiska studentidrottsförbundet (EUSA) varje udda år. Eftersom svensk studentidrott inte är knuten till universiteten utan utgörs av fristående idrottsföreningar är det möjligt för enskilda föreningar att delta.

Kika på EUSA:s hemsida för kommande Student-EM.

EUSA Games

EUSA Games arrangeras vartannat jämnt år av det Europeiska Studentidrottsförbundet (EUSA). Ett arrangemang där Student-EM i flera idrotter avgörs på samma plats under en och samma vecka.

Behörighet för deltagande

För att få delta på EUSA Games måste du vara student vid eftergymnasiala studier. Du är även behörig om man avlagt sin examen året innan mästerskapet. Du måste även ha fyllt minst 18 och max 30 samma år som mästerskapet genomförs.

Kika på EUSA:s hemsida för kommande EUSA Games.

Universiaden

Universiaden är en av världens största multiidrottstävling. Universiaden har arrangerats vartannat år sen starten 1959 och är uppdelad i en Sommaruniversiad och en Vinteruniversiad. Tävlingarna håller högsta internationella klass och brukar fungera som förberedelse inför kommande landslagsuppdrag och andra stora internationella mästerskap. Evenemanget har inga kopplingar till den olympiska rörelsen, men kallas ofta för Student-OS.


Behörighet
 för deltagande 

För att få delta i Universiaden måste du vara mellan 18 och 25 år och bedriva eftergymnasiala studier. Sveriges Akademiska Idrottsförbund ansvarar för nomineringar och anmälningsförfarande.

Kika på FISU:s hemsida för kommande Universiader.

Meny