Föreningarna i Studentidrotten har drabbats av pandemin på olika sätt. Gemensamt för alla föreningar och hela idrottsrörelsen är dock att det har varit en tuff tid. Sveriges Akademiska Idrottsförbund har erhållit 2 500 000kr av RF i återsstartsstöd som kan fördelas på vår rörelse.

Under pandemin som pågått i mer än ett och ett halvt år så har föreningar anslutna till oss drabbats hårt av restriktioner, som i hög grad påverkat vilka aktiviteter som har kunnat genomföras. Regeringen har tilldelat idrotten medel för att på olika sätt ge bidrag till idrottsföreningar så att uppstart av föreningens verksamhet underlättas!

Vi har tagit fram en rad olika projektpaket som ni enkelt kan söka. Till exempel: 

Film & fotostöd – fast belopp 5000kr för inköp, betalning av arvode, material eller bearbetning. 

Nya idrotter/aktiviteter – upp till 10.000kr är för er som vill starta upp nya träningsmöjligheter, vill åka på en inspirationsresa, behöver material eller liknande.

Marknadsföring – upp till 20.000kr för till exempel digitala annonser, tryckt marknadsföring, exponeringsmaterial eller liknande. 
Har ni fler idéer, tveka inte på att skicka in dem alla. Vi tittar på ansökningar löpande!

Öppna projektansökningar

Detta område är till för de större föreningarna i SAIF (Fler än 1000 medlemmar) som har redovisat det största tappen av medlemmar.  

Förutsättningar: 

Ansökan sker i IdrottOnline där varje idé är en egen ansökan. Aktiviteterna ska avse hösten och öppnar 6 september, vårens ansökningsperiod öppnar 10 januari. 

 • Idéerna ska:
  • Beskrivas sammanfattat  
  • Innehålla tidsplan 
  • Beskriva koppling till medlemstillväxt  
  • Detaljerad budget (Bifoga gärna i ansökan) 
 • Ska inte gå till att täcka förlorad verksamhet utan det ska finansiera idéer och vara framåtskridande 
 • Beskriv och sätt ett mål vad man tror att insatsen kan ge i medlemstillväxt.  
 • Alla insatser ska vara kopplade till återrekrytering och nyrekrytera på kort och lång sikt. 
 • Ingen anläggningsinvestering 
 • Kan gå till visstidsanställningar/arvoderad personal i förening för specifika insatser 

Återrapport: 

 • Hur har projektet/insatsen gått? 
  • Beskriv utförligt 
 • Hur många har föreningen nått? Jämförande siffror i medlemstillväxt under perioden för aktiviteterna. 
  • Startperioden är 31 augusti.  
 • Eventuella ändringar som behövt göras. 
 • Minst tre bilder från genomförandet som vi kan sprida i vår marknadsföring. (Skickas separat via Wetransfer) 

Vi har samlat alla information på vår hemsida via följande länk om stödet, klicka här.

Meny