Om SAIF – Old

Sveriges Akademiska Idrottsförbund utvecklar, samordnar och företräder svensk studentidrott genom tävlingar, utbildningar och påverkansarbete nationellt och internationellt. Svensk studentidrott erbjuder alla studenter att idrotta på sin ambitionsnivå. Förbundet har cirka 100 medlemsföreningar med närmare 60 000 medlemmar.

Nyheter

Meny