Förbundsmöten

Vårt ordinarie förbundsmöte äger rum vartannat år (jämna år). Då väljs en ny styrelse och riktlinjerna för de kommande två åren fastställs. Alla medlemsföreningar har rösträtt, under förutsättning att de betalat årsavgift och lämnat in årsrapport. 


Förbundsmötet är ett bra tillfälle att påverka studentidrottens framtid. De gruppdiskussioner som hålls brukar också innebära värdefulla tillfällen för erfarenhetsutbyten.

I samband med varje förbundsmöte, såväl som vid Studentidrottsforum som hålls ojämna år, utses vinnare i ett antal kategorier (Årets utmärkelser) kopplade till studentidrotten. 

Ta del av praktiskt information inför förbundsmötet 2020 här.

Ta del av det senaste förbundsprotokollet (från hösten 2018) här.

 

Strategi 2026

År 2020 samlas vi för förbundsmöte, ett unikt första möte på ett nytt decennium! Det är inte bara ett unikt möte, utan även ett viktigt sådant, då vi ska fatta beslut om en ny strategi för studentidrotten i Sverige.


Remiss

Har ni inte fått remissen till er förening eller har frågor så kan ni vända er till SAIF:s generalsekreterare, Kristian Svensk.

Nedan finner du remissunderlaget:

Remiss för strategi 2026.

Årets utmärkelser

Varje år delas Årets utmärkelser ut under galamiddagen vid antingen Studentidrottsforum (ojämna år) eller på Förbundsmötet (jämna år). Alla vinnare får en vinstsumma på 5.000 kr, förutom årets förening som prisas med hela 10.000 kr! Nedan beskrivs vad som krävs för att vinna för respektive utmärkelse.

Läs mer här om årets utmärkelser inför förbundsmötet 2020.

Är du nyfiken på att se vilka som vunnit tidigare år kan du kika på Årets utmärkelser genom åren.

 

Årets förening blir den förening som genom utveckling och/eller innovation under året bidragit till en god kontinuitet i dess verksamhet och därigenom skapat en livskraftig och attraktiv förening. Det kan vara en ökning av antalet medlemmar, utvidgning med nya idrotter, innovativa aktiviteter för att locka nya målgrupper av studenter, satsning genom utbildning av ledare och styrelse.

 

 

Årets foto tilldelas en bild som speglar någon aspekt av studentidrotten.

 

 

 

Årets eldsjäl delas ut till en person som med stort engagemang och hög kvalitet gjort något speciellt för föreningen.

 

 

 

 

Vi vet att filmer har lätt att få spridning och skapa intresse. En bra film kan locka nya medlemmar och deltagare. Priset för årets film tilldelas en film som speglar studentidrotten som det självklara valet. Filmen ska vara inspelad de senaste 12 månaderna, minst 30 sekunder- och maximalt 120 sekunder lång.

 

 

Årsbok

Varje år ges en årsbok eller årsresumé ut som speglar det gångna verksamhetsåret. Klicka på nedanstående länkar för att läsa de senaste årens årsböcker. Just nu arbetas 2019-2020 årsbok fram, håll till godo!

 

Årsbok 2017-2018

Årsbok 2016-2017

Årsbok 2014-2015 (e-tidning)

Årsbok 2013-2014 (e-tidning)

Årsbok 2012-2013

Årsbok 2011-2012 

Årsbok 2010-2011

Årsbok 2009-2010

Årsbok 2008-2009

Årsbok 2007-2008

Årsbok 2006-2007

Årsbok 2005-2006

Årsbok 2004-2005

Årsbok 2003-2004

Årsbok 2002-2003

 

Förtroendevalda

Blanketter

Vid utlägg.
Glöm inte kvitto och kom ihåg att tejpa dem synligt på ett A-4 och skicka in till förbundskoordinatorn eller via post. Utlägg som ej har kvitton utbetalas ej.

Mallar

Dokument för styrelsehandlingar.

Nyheter

Meny