Rapportera missförhållanden

Hur mycket vi än vill att inga oegentlighet så kan saker hända, allt ifrån att någon känner sig diskriminerad, en djup konflikt till allvarligare brott som måste polisanmälas. Att veta vad man ska göra upp man upplevt eller misstänker något kan vara svårt och därför har vi skapat denna direktknapp dit du kan vända dig för att få hjälp.

I vår dokumentbank kan du hitta Studentidrottens policy och handlingsplaner 

Hitta rätt om värdegrunden bryts

  • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
  • Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till Christopher Svensson, förbundsordförande på SAIF.
  • Det går även att ta kontakt med ert RF-SISU distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.
  • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta Idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se.

    Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.

  • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot anonyma ärenden.
  • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Riksidrottsförbundet har även en hemsida fyll av information och tips på hur man skapar trygga idrottsmiljöer – hitta den här.

 

 

Relaterade dokument

För stunden inga

Relaterade sidor

För stunden inga

Vid frågor

Kontakta Anette Löhnn
E-post: gs@saif.se

Meny