En praktik på Sveriges Akademiska Idrottsförbund kan se ut på olika vis. Vi utgår bland annat ifrån vad du som ska göra praktik pluggar och vad du har för kompetenser och intressen. På SAIF försöker vi alltid involvera praktikanten i utformningen av uppdraget. Det är viktigt för att praktiken ska ge så mycket som möjligt, vara relevant och sist men inte minst för att praktiken ska bli så rolig som möjligt!

Sanna Svensson gjorde sin praktik på SAIF under vårterminen. Så här såg Sannas praktik på förbundet ut.

Sanna, berätta om din praktik på SAIF?
– I våras hade jag tre veckors praktik på SAIF under handledning av Linnea Asservik som arbetade som föreningskonsulent på SAIF. Eftersom jag pluggade i Halmstad utgick jag från min studieort och praktiken genomfördes genom ett hybridupplägg. Jag fick tillfälle att besöka SAIF:s kansli i både Göteborg och Stockholm. Kansliet i Göteborg besökte jag vid ett flertal tillfällen och kansliet i Stockholm besökte jag vid ett av kansliets månadsmöten där hela kansliet samlades.

Vad fick du göra under din praktik?
Störst fokus låg på att förbereda och arrangera träffar med olika föreningar för att marknadsföra Akademiska spelen. Jag träffade projektgruppen för Akademiska spelen. Jag fick även en inblick i hur arbetet som föreningskonsulent på SAIF kan se ut då jag var med Linnea som höll i introduktionsmöte för en nytillträdd styrelse för en studentidrottsförening.

Eftersom jag som sagt pluggade och utgick ifrån Halmstad fick jag också ansvara för att marknadsföra Akademiska spelen där.

Jag arrangerade träffar med studentidrottsföreningar och nyttjade mitt kontaktnät. Jag höll till exempel i innebandyn för HSIF:s räkning så jag passade på att marknadsföra Akademiska spelen på våra träningar.

På högskolan i Halmstad höll jag även en presentation om Akademiska spelen för de som sitter i olika styrelser i skolan, allt från programföreningar till styrelsen för HSIF och mindre föreningar. Dessutom var jag med och marknadsförde Akademiska spelen på fustalfinalen på högskolan i Halmstad.

Jag var även på plats i Växjö och höll i träffar om Akademiska spelen. Inför träffarna i Växjö ansvarade jag för planeringen och allt vad et innebär med alltifrån att boka lokal till att informera om träffarna. Väl på plats var det Linnea som höll i träffarna och jag var med och hjälpte till.

Vad fick du ut av att praktisera på SAIF?
– Praktiken gav praktiska erfarenheter och kunskaper i hur det funkar inom studentidrotten och idrotten i stort som jag verkligen inte hade innan. Genom mitt engagemang inom HSIF har jag tidigare haft en bild av att SAIF stöttar föreningar, men nu fick jag en förståelse för att SAIF gör så mycket mer som internationell tävling till exempel. Något som var väldigt lärorikt var att jag fick träffa många studentidrottsföreningar på flera olika orter och fick insikt i hur olika föreningarna och deras föreningsarbete kan se ut.

Dessutom gav praktiken mig mycket möjligheter där medarbetarna på SAIF varit hjälpsamma och stöttat mig på olika sätt som är värdefullt för en nyexaminerad person i en bransch som är svår att komma in i.

Genom att jag gjorde min praktik på SAIF fick jag chansen till ytterligare ett uppdrag då jag fick en plats i den svenska delegationen på World University Games i Kina. Det var en fantastisk möjlighet som gav mig värdefull erfarenhet som var utvecklande för mig som person samtidigt som det är en bra merit att ha på sitt CV.

Utöver praktiska kunskaper och möjligheter fick jag även ett utökat kontaktnät i och med att jag fick bra kontakt med alla som arbetar på SAIF samt att jag träffade även en del personer som arbetar på Riksidrottsförbundet (RF).

Hur kom du i kontakt med SAIF?
– Den initiala kontakten med SAIF kom via att jag under ett års tid hade rollen som sekreterare i HSIF:s styrelse. Jag var lite allt i allo inom HSIF där jag höll i aktiviteter och arrangerade tävlingar och turneringar. Jag hjälpte även till och skötte en del av föreningens Instagramkonto. Under min tid i HSIF:s styrelse deltog vi på Studentidrottsforum. Där träffade jag Linnea som tidigare själv varit aktiv i HSIF:s styrelse.

Hur kom det sig att du valde att göra din praktik på SAIF?
– SAIF var intressant som praktikplats eftersom jag pluggat idrottspsykologi och har siktet inställt på att jobba inom idrotten i framtiden. Det var under en träff HSIF hade tillsammans med RF-SISU Halland och SAIF som jag pratade med Linnea om att jag skulle ha praktik. Vid ett senare tillfälle hörde jag av mig till Linnea och det var så jag fick praktikplatsen.

Skulle du rekommendera SAIF som praktikplats?
Jag skulle definitivt rekommendera det till någon som pluggar något som har med idrott att göra och som vill arbeta inom idrottsvärlden i framtiden. Även om det inte var så mycket fokus på just idrottspsykologi som jag pluggat så har jag fått ut väldigt mycket av praktiken och dessutom fick jag hänga med på ett till uppdrag efter att praktiktiden var slut.

Man får också möjlighet att så gott det går utforma praktiken så att man får ut det man själv vill. Det finns ett intresse från SAIF:s sida att göra praktikanten delaktig i utformningen av praktiken och dess inriktning.

Känslan under min praktiktid var att jag kände mig bekväm och trygg och jag kände mig väl omhändertagen så fort jag började. Jag fick mersmak och hade gärna hängt mer med Adam som är tävlingsansvarig för att få se ännu mer av tävlingsverksamheten inom SAIF.

Var det något du upplevde som utmanande?
–  Jag tycker att jag fick chans att ta mycket ansvar och det kunde jag uppleva som lite svårt i början. Men jag hade ändå bra stöd hela tiden så jag fick chans att utmanas samtidigt som jag kände en trygghet i att jag inte stod helt själv i det jag gjorde.

Vad skulle du skicka med till någon annan som går och funderar på praktikplats?
– För egen del hade jag nog tjänat ännu mer på att ha praktik heltid fysiskt på plats. Mycket av min praktik skedde på distans. Det här med distans eller fysiskt på plats är ju en fråga om preferenser men eftersom en praktikperiod oftast inte är så lång så tror jag ändå att det generellt är lättare att göra praktiken på plats om möjlighet finns.

Något annat jag skulle skicka med är att tänka ut vad man vill få ut av praktiken och framföra det för att så gott det går kunna påverka och utforma praktiken. Mitt sista tips är att passa på att hänga på och vara med på så mycket som möjligt.

 

Vi på SAIF tackar och bockar för Sannas fina insatser under sin praktiktid. Det har varit ett nöje att ha dig som praktikant Sanna!

Vill du praktisera på SAIF? Kontakta våra föreningskonsulenter:
maja.andersson@saif.se 010 476 54 92
therese.wahlstrom@saif.se 010 476 42 20

Meny