Försäkring

Ekonomi

Som medlemsförening i Sveriges Akademiska Idrottsförbund omfattas ni av två försäkringar, Olycksfallsförsäkring för alla medlemmar i föreningen och deltagare på era öppna arrangemang* samt Riksidrottsförbundets Föreningsförsäkring Bas. Läs mer om försäkringarna nedan och sprid gärna informationen om olycksfallsförsäkringen till föreningens medlemmar.

*öppna arrangemang riktar sig inte enbart mot medlemmar, utan också till allmänheten där medlemskap i föreningen inte är ett krav för deltagande.

Olycksfallsförsäkringen

Som medlemsförening i Sveriges Akademiska Idrottsförbund omfattas föreningens medlemmar av studentidrottens olycksfallsförsäkring hos FOLKSAM. Försäkringen gäller vid skada i samband med träning, tävling, match, turnering och under resor till och från dessa aktiviteter. Medlemmen ska finnas i föreningens medlemsregister i IdrottOnline för att omfattas av försäkringen.

Från och med 1/3 2021 så omfattar även försäkringen deltagare i era öppna arrangemang exempelvis motionslopp.

Försäkringen utomlands
SAIF:s olycksfallsförsäkring gäller i Sverige och utomlands, men var god och uppmärksamma att försäkringen endast täcker en lite del (1-6% av ett basprisbelopp år 2021) av de akuta vårdkostnaderna.
I Sverige betalar personer oftast en mindre summa för besök hos den offentliga sjukvården medan man i vissa andra länder kan bli akut förd till privata sjukhus, vilket innebär att kostnaderna kan se annorlunda ut. Sådana sjukvårdskostnader eller kostnader för hemtransport från utlandet täcks alltså i väldigt liten grad av SAIF:s olycksfallsförsäkring. Ska ni åka utomlands med föreningen? Teckna fördelaktigt även Folksams Idrottsresa utomlands och uppmuntra deltagarna till hemförsäkring.

För att anmäla en skada behöver du ett försäkringsnummer.

Ange följande försäkringsnummer: KF-3935980-106 (RF Föreningsförsäkring).

Den skadade medlemmen anmäler själv sin skada genom att ringa Folksam och här finns det två olika val beroende på om du söker råd och vård eller om du vill anmäla en skada och inte behöver sjukvårdsrådgivning.

Om du vill anmäla din skada direkt:

 1. Ring 0771 – 950 950
 2. Ange försäkringsnummer KF-3935980-106 samt ange Sveriges Akademiska Idrottsförbund – RF föreningsförsäkring

Om du söker råd och vård* och dessutom vill anmäla skada

 1. Ring 020 – 44 11 11
 2. Ange försäkringsnummer KF-3935980-106 samt ange Sveriges Akademiska Idrottsförbund – RF föreningsförsäkring

Råd och vård innebär att du får du boka telefontid hos en fysioterapeut som är specialist på idrottsskador. Fysioterapeuten bedömer skadan via telefon och ger råd om vidare behandling.Om fysioterapeuten bedömer att du behöver mer än rådgivning för att fastställa skadan ingår upp till två besök hos fysioterapeut, ett besök hos läkare och en röntgen vid behov.Det är fysioterapeuten på Råd och Vård för idrottsskador som bokar in ditt besök – alltid hos en vårdgivare som är expert på idrottsskador.Om din skada är ett försäkringsfall hjälper fysioterapeuten dig att dokumentera och anmäla skadan direkt till oss

Läs mer om villkoren för försäkringen och hur du anmäler en skada.

Riksidrottsförbundets föreningsförsäkring BAS

Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) omfattas av en basförsäkring hos FOLKSAM som täcker föreningens grundbehov. Premien för Föreningsförsäkring Bas bjuder RF på. Varje idrottsförening har sedan möjlighet att teckna en egen utökad föreningsförsäkring för att stärka skyddet och anpassa försäkringsskyddet efter behov, till exempel genom att försäkra byggnader, material och teknisk utrustning.

Grundförsäkringens innehåll:

 • Ansvarsförsäkring
 • Utökat ansvar
 • Styrelseansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Patientförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för ideella ledare, funktionärer och domare
 • Kristerapi

Läs mer om försäkringen och ta del av en mer utförlig beskrivning av försäkringens innehåll hos Folksam.

Om skada drabbar en ledare eller funktionär
Försäkringen gäller endast föreningens ledare och funktionärer. Om en skada inträffar kontaktar ni Folksam på telefon 0771-950 950 eller via Folksams skadeanmälan via webben.

Relaterade dokument

Inga dokument

Relaterade sidor

Anmäla skada hos Folksam
SAIF:s idrottsförsäkring
RF:s idrottsförsäkrning

Vid frågor

Kontakta Maja Andersson
Telefon: 010 – 476 54 92
E-post
: maja.andersson@saif.se

Meny