Engagemang i förbund

Inom förbundet kan man engagera sig genom förtroendeuppdrag.

    • Vill du engagera dig i förbundet som styrelseledamot kan du alltid kontakta valberedningen för att få aktuell information över vilka valbara positioner som finns och vilka tidsplaner som gäller. Valberedningen nås via valberedningen@saif.se

Internationella uppdrag

Sveriges Akademiska Idrottsförbund är medlem i både den europeiska studentidrottsorganisationen EUSA samt den världsomspännande organisationen FISU. Vi skickar regelbundet internationellt intresserade studentidrottsengagerade till olika kongresser eller forum. Vill du veta mer om de möjligheter som finns så kontakt gärna generalsekreterare Anette Löhnn via gs@saif.se

Praktik, uppsats eller examensarbete

Praktik

Vi tar regelbundet emot praktikanter där fokus kan vara övergripande förbundsarbete, eller att vi hjälper till att guida i ett lokalt föreningsutvecklingsarbete. Tveka inte att höra av er så meddelar vi om det vid tillfället finns möjlighet eller ej. Kontakt tas med generalsekreterare Anette Löhnn via gs@saif.se

Uppsats eller examensarbete

Eftersom vi är ett akademiskt idrottsförbund vars största fokus är idrott och studier, erbjuder vi gärna studenter möjligheten att skriva examensarbete eller uppsatser på uppdrag av förbundet. Tidigare uppsatser har skrivits inom bland annat idrottsvetenskap, sports management samt folkhälsovetenskap med fokus på studenters fysiska aktivitet och inaktivitet, nyttan med studentidrotten och vad som lockar människor att delta i studentidrott. Exempel på områden att skriva uppsats inom i framtiden är fysisk aktivitet och dess påverkan på studenters hälsa, kognitiva förmågor eller studieresultat. Även andra förslag och idéer är självklart också välkomna! Kontakta oss här så diskuterar vi mer.

 

Relaterade dokument

För stunden inga

Relaterade sidor

För stunden inga

Vid frågor

Kontakta Christopher Svensson
E-post
: christopher.svensson@saif.se

Meny