En återkommande fråga för många studenter är hur nästa steg kan tas för att lyckas ta sig in på arbetsmarknaden. Generellt råder hård konkurrens och det kan vara en utmaning att lyckas landa det där första jobbet. Något som både kan motivera och inspirera är att ta del av exempel på hur andra har lyckats. För oss idrottsintresserade berättar Fredrik, tidigare föreningskonsulent på SAIF och numera process- och projektledare på RF, hur han gjorde när han insåg att han ville satsa på en karriär inom idrotten.

Vad jobbar du med idag Fredrik? 
– Sedan i våras jobbar jag på RF-SISU Idrottsutbildarna med idrottsövergripande utbildning som är till för alla föreningar oavsett idrott. Mitt arbete handlar både om att utveckla innehållet i befintliga utbildningarna och att samordna så att utbildningarna genomförs och se till att det finns ett utbud av utbildningar.

Fredrik har ansvar över området idrottsövergripande utbildning och i det ingår att stödja distrikten som genomför utbildningarna. Här fungerar Fredrik som stöd och tar fram kursplaner och stödjer genomförandet så att alla ska få samma utbildning oavsett vem som håller utbildningen.

Utbildningarna handlar främst om föreningskunskap och riktar sig till personer som är engagerade i en idrottsförening, exempelvis som tränare eller styrelsemedlemmar.  Vi har också ett utbud för utbildare där till exempel idrottsförbund och våra distrikt anmäler sina utbildare för att bli bättre utbildare i allmänhet, reflektera över sina roller och pedagogiska grund, berättar Fredrik. 

Hur är det att jobba på Riksidrottsförbundet? 
– Det är jättekul! Folkbildning och utbildning är en hjärtefråga för mig.

Det är väldigt viktigt att verksamhet bedrivs utifrån den kunskap som finns, där utbildning och folkbildning är navet för att det ska bli bra.

Jag känner också att min roll är ganska ansvarsfylld vilket jag trivs med och triggas av. Vi jobbar mycket med att ha bra och aktuella utbildningar kvalitetsmässigt utifrån en pedagogisk grund. För att hålla en hög kvalitet behöver vi ständigt uppdatera utbildningarna utifrån vad som är aktuellt i såväl omvärlden som inom forskning. 

Du kommer senast från SAIF där du arbetade som föreningskonsulent, berätta lite om det?  
– SAIF har en jäkligt rolig målgrupp att jobba mot, studenter som generellt brinner i sitt engagemang, för sin kår, sin organisation, sin idrott eller för att själva utvecklas.

Inom studentidrottsrörelsen är det sällan man får höra ”det där går inte”. Det finns alltid en framåtanda och ett genuint engagemang som har varit väldigt roligt att få omge sig med. 

En annan positiv aspekt av Studentidrotten är att det finns en vilja till förbättring med studenten i fokus. Studenterna står väldigt nära sina medstudenter och kamrater och det kan gå väldigt fort från idé till genomförande. Beslutsvägarna är korta och det finns inte så många hinder i vägen för att få till den där resan eller den där satsningen. 

Inom SAIF finns det mycket man kan göra för studentidrottsföreningarna och jag upplevde en stor tacksamhet när de fick kunskap om vad SAIF är och hur vi kan hjälpa och stötta föreningarna.

Inom föreningarna byts styrelser och personer ut ganska ofta och de som kommer som nya kanske inte vet om hur SAIF kan hjälpa och stödja föreningar. Här behövde jag och mina kollegor vara på tårna så att vi inte tappade kontakt vid styrelseöverlämningar som oftast sker årligen. På det sättet har det varit viktigt att vara proaktiv och engagerad så att kunskapen om vad som ingår i deras medlemskap i SAIF inte går förlorad.  

Över lag möttes jag av mycket tacksamhet när vi tog oss tid att ge information om bidrag eller när vi lyfte upp prestationer som Årets förening till exempel, det är en tacksam målgrupp. 

Har du alltid vetat att du ville jobba inom idrottsrörelsen?

Jag har alltid brunnit för idrott så för mig är det ett privilegium att få jobba med det.

Däremot har jag inte alltid vetat inom vilket område inom idrotten jag ville jobba.  

Berätta om din bakgrund? 
– Jag har spelat fotboll sen jag var liten. Jag har även hållit på en del med fridykning. Efter gymnasiet började jag se mig om efter olika utbildningar och valet föll på Management in sports and recreation på Gymnastik och idrottshögskolan på Örebro universitet (GIH). Just denna utbildning gav mig mycket kring ledarskap, organisation och ekonomi. Andra utbildningar kan ha lite mer idrottsspecifik inriktning, jag ville åt kopplingen till organisation. 

På Örebro universitet var jag aktiv medlem vid Campusgymmet där jag fortsatte med bollsport under studierna. Det var väldigt härlig gemenskap och grymt kul på Campusgymmet. Idrott var ett skönt andrum under studietiden där studenter samlades och idrottade.  

Vad gjorde du för att vässa ditt CV inför ett framtida jobb inom idrottsrörelsen? 
– Jag engagerade mig inom idrotten! Det var när jag pluggade jag förstod att många runtom i Sverige pluggar liknande utbildningar och att jag skulle behöva kompetens utöver studierna för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Jag funderade över vilken praktisk erfarenhet jag skulle behöva och kom fram till att jag behövde mer kunskap från en förening. Jag blev tränare i en fotbollsförening, Karlslunds IF HFK i Örebro, där jag dels var tränare för ett P16 lag och dels hjälptränare i det som kallas utvecklingslaget. 

Tränarrollen gav mig mycket energi och inspirerade mig i studierna.

Det är lätt att studierna blir teoretiska och att man köper allt som står i en bok, men själva tillämpningen, hur gör man egentligen detta med att inkludera så många som möjligt? Och vem är jag i mitt ledarskap?

Här fick jag chans att utforska vem jag var i ett ledarskap och vad som var viktigt för mig som ledare. Det var kul och utvecklande att vara i ett sammanhang där jag fick prova mina idéer.  

Det jag insåg var bland annat att jag är värderingsdriven. Det är viktigt för mig att ha ett schysst klimat som alla kan stå upp för. Därför jobbade jag för ett öppet klimat där vi kunde diskutera hur vi ville ha det för att alla skulle trivas. Det är lätt att gamla vanor ”sitter i väggarna” utan att det ifrågasätts. Men alla har olika förutsättningar och olika preferenser kring vad man behöver för att känna sig trygg, för att trivas och för att kunna ladda upp och prestera på bästa sätt. 

Mitt engagemang i klubben underlättade för mig att satsa på en karriär inom idrottsrörelsen. Jag hade fått erfarenhet som tränare och ledare och kunde använda klubben som referens. Den tiden och den erfarenheter bär jag fortfarande med mig idag. Det hade varit svårt att förstå de många olika aspekterna av att vara tränare om jag inte haft med mig denna erfarenhet. 

Arbetsgivare söker ofta personer som gjort mer än att plugga under sin studietid och det är alltid konkurrenskraftigt att ha engagerat sig på olika vis. Dels får man erfarenhet och dels visar det att man är en driven person som brinner för något.

Ett ideellt engagemang blir ett sätt att visa vem man är som person och vad som är viktigt för en.

Ett ideellt engagemang bidrar också till att man bygger kontaktnät för framtiden. 

Vad är roligast med att jobba inom idrott och studentidrott? 
– Målgruppen studentidrottare är tveklöst det roligaste i jobbet. Just fokuset på att göra, framåtandan, att man är lyhörd kring vad som efterfrågas och så gör man det. Det finns ett genuint engagemang att vilja göra något för sig själv och andra inom föreningen. 

När det kommer till idrott i stort är jag slukad av kontexten idrott. Jag har alltid hållit på med idrott i någon form och tycker det är kul. Jag känner att jag får utrymme och utlopp för de saker jag tycker är viktigt, att organisera och skapa struktur. Dessutom bygger idrott på engagemang och det är roligt att jobba mot människor vars engagemang är helt bärande för att någonting ska bli av. 

Är det något som du ser som är specifika fördela med att jobba inom just idrott? 
– Om man som jag gillar att röra på sig så är det en specifik fördel. Att arbeta inom idrott innebär att man är på en arbetsplats som brinner för friskvård. Vid till exempel konferenser finns alltid inslag av rörelse. Man pratar om att vara i rörelse, det är det som är i fokus eftersom kärnverksamheten handlar om att vi ska vara i rörelse, och det spiller över på mig som individ och inspirerar mig att röra på mig. 

Har du några karriärtips till studenter? 
– Använd studietiden för att lära dig och passa på att engagera dig utanför studierna, oavsett vad du brinner för! Ta fasta på tiden att nyttja till någon form av engagemang där du kan få erfarenhet som du kan lyfta som något extra i en anställningssituation. Träffa mycket människor och knyt kontakter.

 
Meny