FISU World Forum hölls 5–9 december i Costa Rica. Våra svenska representanter Christopher Svensson, Johanna Wilhelmsson och Sebastian AL Rays är åter hemma på svensk mark. Men vad tog de egentligen med sig från forumet? Vi har pratat med Christopher för att höra hur det var i Costa Rica.

Vi tar det från början, vad är FISU World Forum?
– FISU World Forum är en forskarkonferens med fokus på idrott i allmänhet och studentidrott i synnerhet. Forumet samlar både officiella representanter från nationella studentidrottsförbund och nationella studentrepresentanter som representerar sig själva och landets idrottande studenter. Varje forum har ett tema som föreläsningar och diskussioner utgår ifrån. I år var temat Studentidrott som drivkraft för hållbar utveckling.

Vad ger internationella sammanhang som FISU World Forum svensk Studentidrott?
– Grundtanken med FISU är att arrangera internationella tävlingar. För att få skicka landets studenter på dessa tävlingar behöver landet ha ett nationellt förbund som är medlem i FISU. I och med att SAIF finns och är medlem i FISU har Sverige chans att både delta i och arrangera internationell studentidrott. SAIF är det enda förbund i Sverige som är licensierade att skicka studentidrottare på internationella tävlingar och det enda förbund som får ansöka om att arrangera internationella studentmästerskap i Sverige.

Detta skapar i sin tur förutsättningar för våra föreningar runtom i landet att visa upp sin idrott och sin förening i ett internationellt sammanhang och för framtida studenter. Det skapar också möjligheter för destinationen, staden och lärosäten att visa upp sig.

Internationella arrangemang gynnar alltså föreningar genom att vi skapar en exponeringsyta som föreningarna inte hade haft annars.

Ett lokalt evenemang öppnar upp möjlighet att upptäcka lokal Studentidrott. De som redan är på lärosätet kan få upp ögonen för studentidrottsföreningar. Ju fler man är ju större påverkansmöjlighet har man gentemot till exempel lärosäten.

Den idrottspolitiska aspekten
– Dessutom är den politiska aspekten central. Politiska frågor är känsliga inom idrotten, men allt som bestäms i de styrande organen påverkar Studentidrotten både i Sverige och internationellt. Därför är det viktigt att vara med och tycka till om hur Studentidrott ska formas framåt.

Den internationella studentidrotten har haft stort inflytande från nationer och förbund som utgår från en värderingsplattform som skiljer sig från våra svenska värderingar. Inom den internationella studentidrotten råder till exempel en överrepresentation av män vid de styrande positionerna. Precis som det gör inom många områden och rörelser, även i Sverige. Som representant för SAIF och för mig personligen är det därför viktigt att föra fram svenska värderingar när det kommer till jämställdhetsfrågor till exempel. Men även de värderingar den svenska studentidrottsrörelsen står för när det gäller idrott i stort och en sund Studentidrott i synnerhet.

Vi behöver vara med och påverka i linje med våra värderingar. Är vi inte representerade, bidrar i diskussioner och står upp för våra värderingar får vi inte heller vara med och påverka. Och gör man inte jobbet för att påverka får man snällt gilla läget.

På vilket sätt har SAIF stått upp för svenska värderingar?
– SAIF har bedrivit ett strategiskt arbete för jämställdhet under lång tid. Nordiska länder har drivit detta gemensamt på olika sätt. FISU består till stor del av män i en viss ålder och vi vill få in kvinnliga kandidater för att det ska bli mer jämställt i det beslutande organet för att det i förlängningen ska bli en mer jämställd Studentidrott. De kommittéer vi mest kikat på och vill ta oss in är utbildningskommittén och jämställdhetskommittén. I jämställdhetskommittén har vi tidigare haft en representant från Finland.

Genom att ha representanter i kommittéer kan vi påverka inifrån.

Rent konkret har SAIF till exempel medvetet skickat många kvinnor som representanter vid internationella sammankomster. En av SAIF:s tidigare kvinnliga ordförande tog med sig sitt barn på olika internationella tävlingar för att visa att möjligheten finns och för att ”leva som vi lär”, och på så vis föregå med gott exempel.

Dessutom är vi med i diskussioner i internationella sammanhang, till exempel under FISU World Forum, där vi bokstavligen lyfter våra värderingar.

Varför åkte du till Fisu World Forum i år?
– För det första utgör det internationella en plattform som jag personligen gillar. Det är berikande med relationer med olika personer och kulturer. Det internationella hänger även ihop med hur jag en gång i tiden kom in i SAIF, som elitidrottande student. För det andra är FISU World Forums forskarkonferens intressant som tar upp nya rön som kan påverka oss i framtiden. Dessutom är det viktigt för mig som ny förbundsordförande att visa upp mig och etablera kontakter och inhämta andra länders ståndpunkter i olika frågor. Det finns som jag nämnde tidigare en inte helt obetydlig politisk aspekt i det hela.

Vad tog du med dig från FISU World Forum?
– Jag har tagit med mig intressanta spaningar och fått en inblick och en utblick på vad som är på gång och på så vis kan jag lägga det strategiska pusslet. Just denna del är ytterst viktig i min roll som förbundsordförande. När det kommer till olika val av ordförande av olika positioner är det viktigt att försöka förutse hur andra länder kommer att rösta.

Man kan se vartåt det lutar och utifrån det positionera oss strategiskt i känsliga frågor.

Om vi ser på världsläget nu är det en utmaning. Vi vill ju såklart ha ett europeiskt ordförandeskap i FISU som står så nära oss som möjligt värderingsmässigt.

Dessutom gav forumet nya uppslag till idéer. Vi hade två fantastiska studentrepresentanter på plats som också tog med sig värdefull kunskap och idéer tillbaka till sina respektive lärosäten. De upptäckte att det fanns massor av inspiration att hämta hem från sina internationella studentkompisar kring vad andra länder har gjort för roliga evenemang och tävlingar och hur de jobbar för att nå nya medlemmar och så vidare. Forumet gav studentrepresentanterna erfarenhet som de kommer kunna spinna vidare på.

Vad åstadkom du som representant för SAIF och svensk Studentidrott?
– Jag vidgade mitt nätverk och lärde känna många nya människor där jag tagit med mig dessa nya kontakter till förbundet. Jag har kartlagt vilka det kommer bli viktigt att föra dialoger med och så att säga haft örat mot marken för att se åt vilket håll det lutar i olika frågor.

Genom att jag var på plats fick jag tillgång till förhandsinformation i stället för att få det mail-ledes som andrahandsinformation. Det handlar om att vi som förbund vill veta när det är lämpligt att gå framåt i vissa frågor och när det är läge att sitta still i båten. Att jag deltog på forumet är en del i att jag på lång sikt kommer kunna stärka det internationella inflytandet.

Meny