Umeå universitets campus. Bild: Elin Berge

Umeå universitet är först i Sverige och Norden att erhålla Healthy Campus-certifiering. Denna utmärkelse bekräftar universitetets gedigna arbete med att förbättra både arbets- och studiemiljö för studenter och anställda på Umeå universitet. Certifieringen, som omfattar 100 kriterier inom sju områden, gör Umeå universitet till ett föredöme och inspirationskälla för andra lärosäten världen över. 

Efter ett initiativ från SAIF där programmet presenterades för flertalet lärosäten har Umeå universitet nu tagit stora steg mot ett hållbart och attraktivt universitet och campus genom certifieringen Healthy Campus. De 100 kriterier som certifieringen omfattar är fördelade på sju områden: fysisk aktivitet och idrott, kost, psykisk och social hälsa, sjukdomsförebyggande, riskbeteende, socialt ansvar och hållbarhet samt hållbar styrning och ledarskap.  En stor eloge till Umeå universitet som redan år ett certifieras med näst högsta nivån, guld.

Uppmärksammade aktiviteter 

Flera av Umeå universitets aktiviteter har uppmärksammats av FISU som goda exempel, med potential att inspirera andra lärosäten.

Bland dessa initiativ finns Idrottshögskolans, Hälsa på campus, vilket är en satsning på hälsa och friskvård vid Umeå universitet. Hälsa på campus är friskvårdsdagar där universitetet erbjuder studenter och anställda att kostnadsfritt delta på aktiviteter och föreläsningar en gång per termin.

2024 lockade hälsa på campus närmare 2 450 studenter och medarbetare till en dag fylld av inspiration, kunskap och aktiviteter.

Ett annat lyckat program är Buddy-programmet för internationella studenter, som är en verksamhet där Umeå universitet introducerar internationella studenter till Sverige och hjälper dem att komma till rätta i Umeå som studentstad genom bland annat gemensamma aktiviteter.

Även Studenthälsans arbete för psykiskt välmående och campusområdets utomhusmiljöer är något som uppmärksammats stort. Genom det internationella samarbetet som Healthy Campus erbjuder ges även universitet möjlighet att hämta inspiration från lärosäten världen över.

Bakgrund till certifieringen 

I december 2019 genomförde Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) en enkätundersökning om främjande av fysisk aktivitet på svenska lärosäten, där Umeå Universitet var ett av lärosätena som deltog. Resultaten presenterades i rapporten ”Hur stöttas fysisk aktivitet av lärosäten?” (2020-10-20).

SAIF bjöd sedan in till en digital konferens i november 2020, där Umeå Universitet fick chansen att presenterade sitt hälsofrämjande arbete ”Hälsa på campus”. Under konferens informerade även SAIF om den nya satsningen FISU Healthy Campus-certifiering, vilket väckte intresse bland flera lärosäten. Efter detta deltog Umeå Universitet i en uppföljande informationsträff som sedan resulterade i att SAIF introducerade Umeå universitet med FISU. Kort där efter bildades en arbetsgrupp vid Umeå Universitet för att kartlägga hälsoarbetet enligt FISU kriterier för att undersöka möjligheten till certifiering.

Vad är FISU Healthy campus-programmet?

Healthy Campus-programmet är utvecklat av international University Sports Federation (FISU) och bygger på en skräddarsydd digital plattform som möjliggör för universitet att spåra och förbättra hälsan och välbefinnandet hos både studenter och personal. Programmet involverar världsexperter inom studenthälsa, vilket skapar ett unikt globalt nätverk där universitet kan dela kunskap och expertis.

Det är ett program som tar ett helhetsperspektiv på elevhälsa och fokuserar på friskvård, mental hälsa, kost, socialt ansvar och hållbarhet. Programmet syftar till att förbättra alla aspekter av välbefinnande för studenter och campusgemenskapen i stort.

Läs mer om FISU och Healthy Campus Certifikatet 

 

Har du frågor kring Healthy Campus eller hur vi kan stötta er?

Kontakta gs@saif.se

Meny