Vid Riksidrottsmötet (Riksidrottsförbundets årsmöte) i maj 2019 togs beslut om att alla föreningar och specialförbund fr o m 1 januari 2020, ska införa en rutin med hantering av begränsat registerutdrag för alla i föreningen som har direkt och regelbunden kontakt med föreningens barn och ungdomar (upp till 18 år). Detta är en del i projekt Trygg idrott, se Riksidrottsförbundets hemsida. Riksidrottsförbundet har tagit fram en guide för föreningar kring vad som krävs när det gäller registerutdrag.

Lathund för registerutdrag, Guide: Utdrag ur belastningsregistret i idrottsföreningar

Kort fakta kring att begära ut registerutdrag

 • Förening ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.
 • Barn är alla under 18 år.
 • Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
 • Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

Förberedelse

 • Upprätta eller använd ett befintligt föreningsregister över vem/vilka som är tränare/ledare (med flera) som har kontakt med barn.
 • Utse en, eller med fördel ett par, ansvariga för kontrollen i föreningen.
 • Bestäm i förväg hur IF avser hantera ledare med någon form av belastning eller vägrar uppvisa utdrag ur registret. Tips – använd time-out tills ansvariga hanterat saken färdigt.

Genomförande

 • Be ledare (med flera) att beställa utdrag hos polisen https://bit.ly/utdrag-idrott vilket tar ca 5 min (skrivare, scanner/kamera behövs). Ledare mellan 15-18 år
  behöver målsmans hjälp.
 • Kommunicera ett antal tillfällen då ledare har möjlighet att visa upp utdraget.
 • Genomför kontrollerna.

Efterarbete

 • Eventuellt hantera ärenden efter föreningens riktlinjer och rutiner gällande registerutdrag.
 • Utvärdera och besluta om framtida intervall för kontroll (till exempel årligen, vartannat år).
 • Var tydlig med nya ledare om vad som gäller enligt föreningens rutiner.

Mer information om registerutdrag, se frågor och svar på RF:s hemsida, här Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i er förening, prata gärna med en idrottskonsulent hos Distriktsidrottsförbundet för tips och stöd i arbetet med trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott.

Frågor

Kontakta Cecilia Olsson, tel: 010-476 54 92. 

Meny