Vanliga frågor och svar

Hur ser SAIF på tävling?

Vi ser tävling som en naturlig del av idrott och jobbar dagligen med att möjliggöra tävling för alla med fokus på gemenskap, glädje och utbyte.

 

Vilken kan jag fråga om jag har tävlingsfrågor?

Kontakta vår tävlingsansvarige här.

 

Vi vill arrangera ett Student-SM/Studentiad, hur går vi tillväga?

Vid intresse för att arrangera ett Student-SM eller en Studentiad, kontakta vår tävlingsansvarige här. Då kommer ni få all information som behövs och en blankett för att skicka in er ansökan.

 

Måste jag vara medlem i SAIF för att delta på internationella eller nationella mästerskap?

På nationella tävlingar representerar du en SAIF-ansluten förening och därigenom finns ett medlemskrav. För internationella tävlingar på VM-nivå representerar du Sverige och medlemskrav hos SAIF finns inte. Detsamma gäller på EM-nivå då man representerar sitt lärosäte och inte en specifik förening.

 

Om jag åker iväg på ett internationellt studentidrottsmästerskap, vilken betalar logi, mat och resa?

SAIF står inte för några deltagarkostnader. Vi ger däremot all administrativt stöd inför mästerskapet och om truppen är större än fem deltagare har vi fysiskt stöd på plats genom delegationsledare. På VM-nivå samarbetar vi med respektive specialförbund och deras involvering skiljer sig åt när det kommer till stöd. Vissa förbund ställer upp med ledare och fysioterapeut och står för alla kostnader medan andra förbund inte har den modellen. SAIF står alltså inte för något ekonomiskt stöd, utan vi ber er att ta kontakt med berört specialförbund för den typen av hjälp inför ert kommande äventyr.

 

Vilka internationella studentidrottsevenemang har arrangerats i Sverige?


 • Student-EM i rodd 2019
  4-7 september, Jönköping
 • Student-VM i triathlon 2018
  30 augusti-3 september, Kalmar
 • Student-VM i ridsport 2016
  28 juni-2 juli, Flyinge
 • Student-VM i amerikansk fotboll 2014
  1-11 maj, Uppsala
 • Student-VM i innebandy 2010
  13-16 maj, Umeå
 • Student-VM i orientering 2010
  19-23 juli, Borlänge
 • Student-VM i innebandy 2002
  Göteborg
 • FISU Forum, 1998
  Juni, Luleå
 • Student-VM i badminton 1992
  Karlstad
 • Student-VM i orientering 1984
  Jönköping
 • Student-VM i handboll 1973
  Lund
 • Student-VM i handboll 1963
  Lund

Hur anmäler jag mig till Student-VM?

På VM representerar du Sverige och uttagningskriterier bestäms av respektive specialförbund som nominerar deltagare till oss (SAIF). Är du intresserad av att åka ta kontakt med ditt specialförbund och hör dig för kring uttagningskriterier. Viktig deadline att ta hänsyn till är att första anmälan ska vara inskickad sex månader innan tävlingen startar för att garantera en plats. Faktisk anmälan sköts av oss och är det så att specialförbundet inte har så djup kunskap kring de tävlingar vi åker på hör av dig till vår tävlingsansvarige här. 

 

Hur anmäler jag mig till Student-EM?

På EM-nivå representerar du ditt universitet och uttagning och anmälan sker genom oss (SAIF). Viktig deadline att ta hänsyn till är att första anmälan ska vara inskickad sex månader innan tävlingen startar för att garantera plats. Information finns bäst på EUSA:s hemsida och för anmälan kontakta vår tävlingsansvarige här.

 

Hur anmäler jag mig till EUSA Games?

På EM-nivå representerar du ditt universitet och uttagning och anmälan sker genom oss (SAIF). Viktig deadline att ta hänsyn till är att första anmälan ska vara inskickad sex månader innan tävlingen startar för att garantera plats. Information finns bäst på EUSA:s hemsida och för anmälan kontakta vår tävlingsansvarige här.

 

Hur anmäler jag mig till Universiaden?

På Universiaden representerar du Sverige och uttagningskriterier bestäms av respektive specialförbund som nominerar deltagare till oss. Är du intresserad av att åka ta kontakt med ditt specialförbund och hör dig för kring uttagningskriterier. Viktig deadline att ta hänsyn till är att första anmälan ska vara inskickad sex månader innan tävlingen startar för att garantera plats. Faktisk anmälan sköts av oss och är det så att specialförbundet inte har så djup kunskap kring de tävlingar vi åker på hör av dig till vår tävlingsansvarige här.

 

Meny