Sara Vikström Olsson och Simon Åhlström studerar på Malmö universitet. De har skrivit en kandidatuppsats i föreningsdemokrati särskilt med fokus på digitala årsmöten, något som är högst aktuellt för hela Studentidrotten. Vi har intervjuat dem för att lära oss mer om hur digitaliseringen har påverkat demokratin.

Sara och Simon intervjuades även under uppsatsens gång och vill ni hellre ta del av deras tankar skriftligt så kan ni läsa den här.

Se våra tidigare tidigare avsnitt eller klipp från Studentidrotten här!

Meny