Sveriges Akademiska Idrottsförbund släpper nu första avsnittet i det nya projektet Studio SAIF där vi kommer att bjuda in föreningar, medlemmar och andra externa intressenter för att prata idrott och hälsa kopplas till Studentidrotten. I det första avsnittet gästade Kristian Svensk, generalsekreterare för SAIF, där Studentidrottens framtid diskuterades. Se hela avsnittet i spelaren nedan!

Meny