Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) arbetar just nu tillsammans med sina medlemsföreningar ihop en strategi för kommande år. Ett viktigt arbete för hur studentidrotten ska komma att utveckla sig framöver. Kristian Svensk, generalsekreterare på SAIF, kommer att uppdatera med information hur strategiarbetet går med jämna mellanrum.

”Som relativt nytillträdd generalsekreterare i SAIF är en av de första sakerna att förstå och lära känna den organisation som jag verkar i. Genom det strategiarbete som pågår, ges jag verkligen chansen att förstå vad som är viktigt. Under hösten har kansliet och styrelsen samlat in material från flera av er föreningar runt om i landet, för att stämma av det som är viktigt för rörelsen som helhet. Ett arbete som ska resultera i svensk studentidrotts nya strategi för större delen av 2020-talet!

Nu börjar det spännande arbetet att sammanställa materialet och filtrera fram kärnfrågorna. Med allt insamlat material som underlag håller vi nu på att skapa en remiss som vi kommer att skicka ut under mars månad, en remiss som vi behöver er respons på för att vi ska bli än mer säkra på att vi är på rätt väg. Vill ni som förening redan nu veta mer om innehållet och börja diskutera tillsammans med oss så kontakta mig gärna direkt via mejl. Annars så kommer det att komma mer information framöver”.

Vid pennan, Kristian Svensk, generalsekreterare SAIF

Meny