På onsdag lanserar Sveriges Akademiska Idrottsförbund två nya interna grupper på Facebook i syfte att skapa bättre kommunikation mellan föreningar. En grupp för föreningsledare och en för Studentidrotten i sin helhet. ”Jag hoppas att vi som förening ska nå ut till fler föreningar och att alla ska kunna känna sig hörda och sedda utifrån sina behov, att detta leder till kontakt och hjälp med de saker man är fundersam över”, säger motionsskrivaren Kimberly Klarin.

Sveriges Akademiska Idrottsförbund har sedan förbundsårsmötet 2020 arbetat med en motion skriven av Högskolan Kristianstads Idrottsförening där de vill se förbättrad möjlighet till kommunikation mellan föreningar. Kimberly Klarin, ordförande i HKIF, och Mashal Iqbal, ekonom för HKIF, är de som skrivit motionen.

– Vi hade tänkt på den här frågan ganska länge. Men under senaste Studentidrottsgalan 2019 började jag och Mashal grubbla på det ordentligt då det var många föreningar på plats som vi inte kände till. Jag som suttit i styrelsen sedan 2014 visste om många andra föreningar men hade tappat kontakten med många, säger Kimberly Klarin och fortsätter:

– Under coronatider tänkte vi att det är särskilt viktigt med bra kontakt då man inte kan träffas på samma sätt.

Motionen är något som SAIF arbetat med sedan hösten och de nya Facebook-grupper, ”Föreningsledare i Studentidrotten” samt ”Studenter som idrottar”, är bara en del av arbetat i att förbättra kommunikationsvägarna mellan föreningar.

– Alla i Studentidrotten vill egentligen samma sak, att alla ska kunna motionera på sitt sätt. Människan är väldigt social av sig och genom det här kan vi dela med oss av vår passion. Det blir också lättare att knyta samman till andra genom erfarenhets- och kunskapsutbyte, säger Klarin.

Just möjligheten att på ett enkelt sätt komma i kontakt med andra likasinnade föreningsledare eller föreningar är något som hon tycker fattats i Studentidrotten. Men att föreningar, genom grupperna nu kan nå rätt person på ett enkelt sätt och får ett forum att ställa sina frågor och fundering i.

– Det är många saker som kan diskuteras i de här grupperna. Bland annat tips om hur man som förening kan arbeta för att bli fler och vad man kan erbjuda sina medlemmar. Hur man som ordförande bibehåller energin inom sin styrelse och förening, säger Klarin och fortsätter:

– Men det kan också vara information om tävlingar eller större event. Det behöver inte bara var sportsrättsliga frågor, det handlar inte alltid om själva utövandet.

Onsdagen den 20 januari lanseras grupperna och Kimberly ser framför sig vad som blir viktigt för att satsningen ska få en lyckad start.

Välkomnandet blir viktigt, alla ska känna sig välkomnade. Oavsett sport, position eller länge du ska vara en del av Studentidrotten. Men också tydligheten i att det finns riktlinjer och att det finns en ömsesidig respekt. Alla har olika kunskaper och har kommit olika långt.


Sveriges Akademiska Idrottsförbund och våra grupper på Facebook hittar ni genom att klicka här.

Är du föreningsledare eller på något sätt en del av Studentidrotten? Tveka då inte att gå med i våra nya grupper på onsdag!

Meny