SAIF var på plats och representerade svensk studentidrott under firandet av finska studentidrottsförbundets 100-årsjubileum i Finland.
 
För några veckor sedan fick SAIF förmånen att närvara vid firandet av det finska studentidrotts förbundets (Opiskelijoiden Liikuntaliitto, OLL) 100-årsjubileum. Det var en fantastisk upplevelse att få vara en del av en så viktig milstolpe för studentidrotten i Finland. Denna resa påminde oss om vikten av att bygga och stärka relationer med våra nordiska grannländer. Genom att dela kunskap och nätverka hoppas vi kunna bidra till att studentidrotten får en större arena och bidrar till ett större påverkansarbete för studenter över hela Norden.
 
Vikten av studentidrott och fysisk aktivitet
 
Under firandet diskuterades också den avgörande betydelsen av fysisk aktivitet för studenters välbefinnande och prestation. Genom att främja en aktiv livsstil bland studenter kan studenters hälsa förbättras vilket forskning visar bidrar till framgång i studierna. Samtidigt skapar studentidrott trivsel, engagemang och värdefulla nätverk.

 

Se mer från firandet hos OLL på sociala medier

 

Meny