Sedan hösten 2019 har Sveriges Akademiska Idrottsförbund genomfört en lärosäteskartläggning för att se hur svenska lärosäten främjar fysisk aktivitet bland sina studenter. Nu står den äntligen klar. ”Med den här kartläggningen tar vi ytterligare steg framåt för att betona vikten av aktiva studenter”, säger Kristian Svensk, generalsekreterare på SAIF.

För första gången kan Sveriges Akademiska Idrottsförbund presentera en kartläggning av lärosätena ute i Sverige och deras arbete med fysisk aktivitet bland deras studenter. Över 30 lärosäten har deltagit där de har fått svara på en webenkät, kompletterat med data om helårsstudenter hämtad från UKÅ (Universitetskanslerämbetet). Kristian Svensk, generalsekreterare på SAIF, har varit med och tagit fram rapporten.

– I högskoleförordningen står det att studenter ska få tillgång till förebyggande hälsovård, och det står där av en anledning. Vi vill få upp frågan om fysisk aktivitet högre upp på agendan hos lärosäten, och samtidigt förtydliga att vi inom studentidrotten kan vara en del av lösningen, säger han och fortsätter:

– Vi vill förstärka frågan om den fysiska aktivitetens betydelse, och även påvisa vilka möjligheter som finns i samarbete mellan lärosäten och studentidrotten. I rapporten finns ett flertal exempel på hur lärosätena arbetar för att främja den fysiska aktiviteten bland annat genom marknadsföring och nyttjandet av lärosätets lokaler.

I rapporten återfinns flera intressanta siffror, bland annat kan vi se att cirka hälften av alla lärosäten på något sätt uppmuntrar till en aktiv vardag och att cirka 10% av lärosätena inte vidtar några åtgärder för att uppmuntra till fysisk aktivitet. Med första lärosäteskartläggningen publicerad hoppas Svensk på en positiv effekt.

– I samband med nästa lärosäteskartläggning hoppas jag att vi har sett tydliga tecken på att fler lärosäten inspirerats till att arbeta med förebyggande hälsovård i form av fysisk aktivitet. Gärna även med hjälp av den ideella studentidrottsföreningen, avslutar han.

Hela lärosäteskartläggningen finns nu att ta del av i sin helhet på vår hemsida.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Meny