Nu har vi färdigställt remissen för 2026 och skickat ut till alla föreningar inom studentidrotten. Vi skickar ut denna remiss i en väldigt turbulent tid där samhället är drabbat av en omfattande pandemi. Många av studentidrottens föreningar har fått ta många tuffa beslut och står inför svåra utmaningar både i närtid och framåt hösten. Vi hoppas nu att det kan ge energi att få prata framtidsfrågor och utveckling i en svår nutid. 

Vi skickar Strategi 2026 på remiss för att vara säkra på att vi uppfattat rörelsen rätt. Det som står i förslaget till strategi är hela studentidrottens angelägenhet och bygger på vad vi tillsammans kan åstadkomma. Strategin bygger på intervjuer och dialog med föreningar samt diskussioner mellan förtroendevalda och anställda på förbundskansliet. Har ni inte fått remissen till er förening eller har frågor så kan ni vända er till förbundskansliet genom Kristian Svensk, kristian.svensk@saif.se

Klicka här för att komma till underlagen för remissen.

Meny