Studentidrotten förlorar mångmiljonbelopp

Sveriges Akademiska Idrottsförbund har med bakgrund av Coronaviruset försökt få en samlad bild om hur det har påverkat anslutna föreningar. Efter att 20 % av alla medlemsföreningar svarat så uppgår den ungefärliga siffran till 5,2 miljoner kronor. Det är tydligt att det handlar om inkomstbortfall i ordinarie verksamhet samt kopplat till arrangemang. Andra kostnader är lokalhyra, anmälningsavgifter som behöver betalas tillbaka samt resekostnader som man inte får tillbaka.   Föreningar med anställd personal har även börjat verkställa korttidspermittering av personal.

Har din förening ännu inte svarat, gör det via denna länk.

Meny