Sveriges Akademiska Idrottsförbund om Coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar Sveriges Akademiska Idrottsförbund läget kontinuerligt och följer information från främst Vårdguiden 1177, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet. Dessa myndigheters råd och rekommendationer uppdateras löpande. Föreningsstyrelser, ledare och personal inom studentidrotten uppmanas därför att hålla sig informerade via deras hemsidor.


Här är några generella tips på saker du kan göra för att undvika smittspridning:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Håll dig uppdaterad på Vårdguiden 1177s hemsida för konkreta tips om råd som uppdateras löpande.

För dig som besökt något av de drabbade områdena

…där smittspridning sker eller du som varit kontakt med någon smittad samt att du uppvisar symptom som feber, hosta eller andningsbesvär är rådet att stanna hemma, ringa Vårdguiden på nummer: 1177 för att få råd och stöd angående vart och när du bör söka vård. Det är viktigt att ringa INNAN du besöker en mottagning då det finns rutiner för hur en smittad ska tas om hand för att undvika smittspridning. Mer kan du läsa på Vårdguiden 1177s hemsida om vilka drabbade områdena är där smittspridning sker.

När det gäller resor, internationella idrottstävlingar och liknande följer vi Utrikesdepartementets reseinformation som du hittar på: 
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Ovanstående text får din förening gärna lägga ut på er hemsida som information till era medlemmar.

Meny