Nytt läsår, borttagna restriktioner och i många föreningar sitter en ny styrelse. Det är mycket att hålla koll på, till exempel vilka försäkringar som gäller för alla medlemmar i er förening. Vi har sammanställt en del saker som är bra att hålla koll på som föreningsledare!

Idrotten är en plats för gemenskap och för att hålla oss hälsosamma. Ibland är dock olyckan framme och då är det tur att vi i Studentidrotten omfattas av ordentliga försäkringar! Olycksfallsförsäkring täcker alla medlemmar i föreningen och deltagare på era öppna arrangemang. Sedan har vi även Riksidrottsförbundets Föreningsförsäkring Bas.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen finns via Folksam och gäller vid skador i samband med träning, tävling, match, turnering och under resor till och från dessa aktiviteter. Kravet är att att medlemmen finns tecknad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline.

Från och med 1/3 2021 så omfattar även försäkringen deltagare i era öppna arrangemang som exempelvis motionslopp.

Försäkringen utomlands
SAIF:s olycksfallsförsäkring gäller i Sverige och utomlands, men var god och uppmärksamma att försäkringen endast täcker en lite del (1-6% av ett basprisbelopp år 2021) av de akuta vårdkostnaderna.

I Sverige betalar personer oftast en mindre summa för besök hos den offentliga sjukvården medan man i vissa andra länder kan bli akut förd till privata sjukhus som gör att kostnaderna kan se annorlunda ut. Sådana sjukvårdskostnader eller kostnader för hemtransport från utlandet täcks alltså i väldigt liten grad av SAIF:s olycksfallsförsäkring. Ska ni åka utomlands med föreningen? Teckna fördelaktigt även Folksams Idrottsresa utomlands och uppmuntra deltagarna till hemförsäkring.

Riksidrottsförbundets föreningsförsäkring BAS

Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) omfattas av en basförsäkring hos FOLKSAM som täcker föreningens grundbehov. Premien för Föreningsförsäkring Bas bjuder RF på. Varje idrottsförening har sedan möjlighet att teckna en egen utökad föreningsförsäkring för att stärka skyddet och anpassa försäkringsskyddet efter behov, till exempel genom att försäkra byggnader, material och teknisk utrustning.

Grundförsäkringens innehåll:

  • Ansvarsförsäkring
  • Utökat ansvar
  • Styrelseansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Patientförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring för ideella ledare, funktionärer och domare
  • Kristerapi

Läs mer om försäkringen och ta del av en mer utförlig beskrivning av innehållet.


Har ni några funderingar kring försäkringarna eller behöver ni ett försäkringsnummer? Tveka inte att kontakta oss på SAIF!

Meny