Årets förbundsmöte är till ända som på grund av omständigheterna hölls digitalt. Klart är att vi har en ny förbundsstyrelse, valberedning, och en ny förbundsordförande i Astrid Wetterström. Vi har träffat Astrid för att lära känna henne och höra tankarna inför både ordföranderollen och SAIFs väg framåt. ”Jag brinner för studentidrotten och jag tycker att vi har en enorm potential som bara står och väntar på att få blomstra”, säger Astrid Wetterström.

Lördagens förbundsmöte var fullspäckat med viktiga punkter. Strategi 2026 klubbades igenom, tre nya ansikten röstades in i förbundsstyrelsen och det stod även klart att Sveriges Akademiska Idrottsförbund har en ny förbundsordförande. Astrid Wetterström arbetar som polis till vardags och har varit idrottsaktiv i hela sitt liv. Det ideella arbetet är något som driver henne och det är hon som nu ska axla ordföranderollen.

– Det ideella arbetet/ föreningslivet har alltid varit något speciellt för mig. Jag tror på den ideella kraften, engagemanget och drivet som finns i civilsamhället. Jag tycket att det är en idé som förenar, ger en stark drivkraft och vilja. Det är en ambition om förändring, en vision som man delar och skapar tillsammans. Människor växer genom ideellt arbete och det är ofta en plattform där alla ryms och där olikheter blir till styrkor, säger hon.

På fritiden spenderar hon tid ute i naturen, gärna med familjen där de fick tillökning i familjen för bara sju månader sedan. Idrottsligt har hon provat på många olika sporter genom åren. Från början fokuserade hon på individuell idrott, men lagidrotten har tagit en allt större plats.

– Basket, friidrott, rugby och swimrun har jag hållit på med tidigare. Numer är jag målvakt i blindfotboll, också kallad five-a-side. Sporten i sig är utmanande på flera sätt och gemenskapen är stark. 

”20 års erfarenhet av förtroendeuppdrag”

Innan hon valdes till förbundsordförande har hon suttit i SAIFs förbundsstyrelse i fyra år och har en lång lista av andra förtroendeuppdrag som hon tar med sig in i ordföranderollen.

– I dagsläget har jag fyra olika pågående förtroendeuppdrag så som ledamot, sekreterare, valberedning och ordförande i olika organisationer. Jag känner mig trygg i styrelsearbete då jag har suttit i styrelser lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Så jag har ett brett spektrum med mig in och även erfarenhet från den professionella sidan i format fyra år som generalsekreterare i ett ungdomsförbund. I SAIF har jag varit drivande i vårt projekt med en lärosäteskartläggning, representerat SAIF i rådet för folkbildning inom RF-SISU samt drivit ett flertal förändringsprocesser.

Utöver styrelsearbetet har hon även varit delegationsledare och representant under både EM, VM och universiad. Meritlistan är med andra ord gedigen och det är inga tvivel om att det ideella arbetet är viktigt för henne.

Vad var det som fick dig att tacka ja till rollen som förbundsordförande?

– Dels för att jag brinner för studentidrotten och jag tycker att vi har en enorm potential som bara står och väntar på att få blomstra. Jag vill vara en del av en växande studentidrott där vi välkomnar fler till vår rörelsegemenskap, säger hon och fortsätter:

– Mitt motto är att studentidrotten har plats för fler och nu är bollen i rullning i och med Strategi 2026. Jag hoppas att varje förening tar tillfället i akt att fundera på deras utveckling och hur de vill bjuda in fler till studentidrotten.

Framtagandet av den nya strategin har pågått under en längre tid men det var först i lördags som den klubbades igenom. Enligt Astrid hade förbundsstyrelse inte kunnat få en bättre start än en ny strategi att bita tag i.

– Det är en målmedveten strategi som den förra styrelsen arbetade målmedvetet med. Den är framåtsyftande och har de delar som studentidrotten behöver framgent. Det är tydligt att vi har ett jobb att göra där det krävs en stor gemensam satsning från alla i rörelsen.

Att det är en inspirerad styrelse blev extra tydligt efter förbundsmötet.

– Jag är riktigt peppad på att dra igång det här arbetet. Den nya styrelsen också, vi kunde inte ens hålla oss på det konstituerande mötet utan kom in på strategin.  Strategin är verkligen här för att stanna och skapa förändring, säger Astrid.

Vad betyder den här strategin för dig?

– Den är väl genomarbetad och sätter fokus på vad som behöver göras och vad som är prioriterat. Det här är vår väg framåt och är det dokument som jag kommer falla tillbaka på och titta att vi är på rätt väg. Strategin handlar om att så många som möjligt ska ta ledartröjan inom studentidrotten och känna ägandeskap för verksamheten och dess utveckling. 

Mer konkret, vad kan föreningarna förvänta sig?

– Ett större fokus på föreningsverksamheten och ägandeskapet inom studentidrotten. Studentidrotten som folkrörelse kommer att växa, säger hon och fortsätter:

– Det viktigaste är att provtrycka strategin i sin förening och ställa sig frågan ”vad innebär den för oss i vår verksamhet”. Strategin är ett tydligt verktyg.

Hon poängterar även vikten av stöd från kansliet och förbundsstyrelsen.

– Behöver man som förening stöttning eller har kört fast är kansliet bollplank nummer ett, men vi i förbundsstyrelsen är också jättenyfikna på hur det går och är mer än gärna med i diskussionen.

I och med Strategi 2026 har det även arbetats fram en vision och verksamhetsidé som lyder: ”Tillsammans skapar aktiva studenter glädje, gemenskap, lärande och minnen för livet” samt ”Svensk studentidrott ska inspirera och skapa förutsättningar för studenter att träna och tävla på sin ambitionsnivå”. Wetterström är tydlig med vad hon tror blir viktigt för att från förbundets sida sträva mot visionen.

– Jag tycker att det blir tydligt att visionen och strategin hänger ihop och att lagarbetet är i fokus för att skapa förändring genom våra tre förflyttningar. Tyngden ligger vid förutsättningar för att studenter ska kunna träna och tävla på sin egen ambitionsnivå. 

Avslutningsvis, om du fick skicka med en hälsning till Studentidrotten. Vad skulle det då vara?

– Jag vill skicka med två saker:

– Hur välkomnar ni fler studentidrottare till er verksamhet?

– På varje förbundsmöte och studentidrottsforum så får årets förening utmärkelse. Hur skulle er utmärkelse vid nästa sammankomst lyda om ni vann kategorin som årets förening? (Vad skulle ni ha åstadkommit och var skulle ni befinna er).

Fakta om Astrid Wetterström:

Ålder: 37.

Hemort: Nyköping men bor numer i Stockholm.

Yrke: Polis.

Utbildning: Magisterexamen i pedagogiskt ledarskap och polisutbildning.

Idrottsbakgrund: Tränat friidrott i många år, spelat rugby, swimrun och har nu övergått till målvakt i blindfotboll.

Meny