LIF är den stora lilla Studentidrottsföreningen på Lillsved Folkhögskola där 100% av alla studenter är medlemmar i föreningen. Årets styrelse berättar om deras arbete, utmaningar och vad Studentidrotten betyder för de själva och skolan.

Love Gårheim, ordförande och Joel Nilsson, materialare i årets styrelse berättar om deras arbete i föreningen och hur det kanske skiljer sig lite från många andra, då det är en Folkhögskola som endast består av fyra yrkeslinjer. På Lillsved finns en allmän utbildning där man kan plugga upp betyg, HUS – högre utbildning för skidlärare, idrottspedagog och hälsocoach.

De som söker till utbildningarna på Lillsved har alla någon form av idrottsintresse Totalt går här 70 studenter.

Love studerar sitt andra år då han först gick idrottspedagog och nu läser hälsocoach. Joel läser HUS första året. De berättar hur alla på skolan är väldigt öppensinnade och att man över lag gillar att testa nya saker och hur insparksdagarna gjort mycket för sammanhållningen på skolan. För oss gjorde insparksdagarna väldigt mycket även om det kändes obekvämt i början så har det bidragit till att vi alla känner varandra väldigt bra och har otroligt roligt tillsammans.

Man tvingades och tvingas fortfarande utmana både sig själv och varandra att kliva utanför sin comfort zone.

Hur ser arbetet i föreningen ut?
Love berättar att årets styrelse består av åtta personer, där alla linjerna är representerade. De har tydligt uttalade roller och ansvarsområden men hjälps även åt mycket under terminens gång. Vidare berättar han att de har en person ur personalen på skolan som är stående kassör i föreningen och hur det bidrar till att hålla i gång föreningen och vissa traditioner då majoriteten av studenterna endast läser ett år. 

Det är väldigt bra att ha någon att kunna rådfråga kring saker men också skönt att han inte är inne och petar eller ifrågasätter vad vi vill göra, utan ger oss väldigt fria tyglar.  

Det finns ett sorts rullande schema varje år med återkommande aktiviteter och traditioner, vilket gör det lätt med överlämningarna. Love och Joel menar att schemat underlättar och ger styrelsen något att förhålla sig till vilket skapar ett mått av tydlighet.

– Det är så pass kort tid man pluggar och är engagerad, därför är det väldigt hjälpsamt att ha en grundstruktur.

På frågan om vilka traditioner de ha på Lillsved svarar de att de varje år bland annat bjuder in Bosön och har en egen idrottsgala och Lillsvedskampen. Vidare berättar de hur de har det så kallade klassmyset, som egentligen är ett klassråd, som dom gjort lite mer speciellt. Styrelsen har även veckomöten där de går de varvet runt och där alla i styrelsen har chans att lyfta medlemmarnas idéer.  

För oss är det väldigt enkelt att gå varvet runt och få veta status kring vad alla medlemmar vill och det kommer nästan alltid upp saker som medlemmarna vill göra. Det kan vara idrottsråden under styrelsen som vill hålla någon tävling och då ser vi till att lokal och medaljer finns.  

När de får frågan hur de marknadsför föreningen på skolan skrattar både Love och Joel.  

Vi har en gemensam chatt där vi skriver ut vad som händer eller så går man till matsalen så sprider det sig fort.  

Precis som hos andra föreningar finns det även utmaningar. De flesta läser endast ett år vilket många gånger gör det svårt där man inte riktigt vet vad man har att förvänta sig och hur saker brukar vara. Nu när de båda suttit ett halvår finns det mycket de vill göra och skapa men som de inte kommer hinna med eftersom de snart pluggat klart. Andra utmaningar de står inför är att en stor del av skolan har praktik under vårterminen, varav HUS har 5 månader, vilket gör att alla aktiviteter minskar naturligt under denna termin

Vad betyder Studentidrotten för er?
– Vår förening och den atmosfär vi har är något vi uppskattar väldigt mycket! Vi gör inget för någon annan utan vi finns till för att eleverna på vår skola ska få en så rolig och givande fritid som möjligt. Då spelar det ingen roll hur bra vi är på fotboll eller hur det ser ut utifrån, så länge vi ser till att det vi gör är skoj och att alla trivs så har vi lyckats!

För oss är Studentidrotten bland annat våra kvällsaktiviteter. Inför Futsal-SM hade vi till exempel flera gemensamma träningar med laget. 

Att bara få komma iväg den timmen på kvällen och idrotta med andra gör att man verkligen kan rensa huvudet på ett helt annat sätt. Att åka till Göteborg och få delta i Student-SM, hänga med laget och lära känna andra ger energi för hela terminen. 

Joel menar att Studentidrotten blir väldigt närvarande i själva utbildningen då hela skolan bygger mycket på idrott.  

Det blir en naturlig mötesplats för oss, inte nödvändigtvis att man går ut och dricker öl utan att man kanske hänger och ses och spelar i hallen, det sociala umgänget här bygger väldigt mycket på att man sportar ihop.  

Studentidrottsforum gav föreningen en större förståelse av Studentidrotten som rörelse
– Vi var några som deltog på Studentidrottsforum. Det gav oss en större bild av Studentidrotten och de möjligheter som SAIF faktiskt erbjuder och vilken potential det finns att skapa och göra saker, säger Love och fortsätter;

– Innan Studentidrottsforum visste vi inte vad SAIF var, men nu har vi verkligen fått upp ögonen för förbundet och under den helgen fick vi chans att nätverka med ett flertal olika föreningar och studenter från olika skolor i landet.

Det har gett oss otroligt mycket och vi fick med oss flera nya kontakter och mycket ny kunskap tillsammans med en riktigt kul helg!

De berättar att nätverkandet på Studentidrottsforum lett till att de nu planerar att möta JUSA i en volleybollmatch.  

3 snabba med Lillsved – vad är det bästa med Studentidrotten?
 Gemenskap
 Glädje
Minnen för livet
Meny