Läget den 12 mars om Corona-viruset (COVID-19)

Coronaviruset upptäcktes i Kina i slutet av 2019 och nu tagit fart vad gäller global spridning. Eftersom det är ett nytt virus har vi människor ingen immunitet mot det. Majoriteten av de som smittas blir lindrigt sjuka med övre luftvägssymptom, men riskgrupper kan bli mer allvarligt sjuka. Viruset smittar huvudsakligen via droppsmitta, dvs via hosta och nysningar. Nedan följer kort info samt värdefulla länkar. Vi har valt att hänvisa till länkar som uppdateras regelbundet hellre än att skriva mycket i detta brev, eftersom kunskapen om viruset ökar hela tiden och spridningen i olika länder varierar från dag till dag. Fokus just nu är att minska smittspridningen för att på så vis skydda de riskgrupper som finns i samhället.

Allmänna regler för att minska smittspridning(oavsett om det är coronavirus, influensa eller vanlig förkylning)

– Tvätta händerna och/eller sprita dem ofta och noga.

– Undvika att peta med fingrar i ansikte och ögon.

– Hosta och nys i armvecket eller i papper.

– Undvik smittade människor och stanna själv hemma om du är sjuk.

– Vid misstanke om att du är smittad, kontakta 1177.

Frågor och svar om coronavirus finns på Folkhälsomyndighetens hemsida samt på Världshälsoorganisationens hemsida.

Reseavrådan för varje land kan hittas på Utrikesdepartementets hemsida.

Info om spridning över världen vilken uppdateras dagligen finns på www.worldometers.info

Förbund mot större evenemang

Det finns idag (den 12/3) allmänt förbud mot att genomföra evenemang med över 500 personer.

Våra samlade rekommendationer är därför att:

1.         Följa myndigheternas direktiv

2.         För föreningsverksamhet generellt föreslår vi att föreningen gör en bedömning utifrån möjlig smittorisk i verksamheten.

3.     Undvik att resa om det absolut inte är verksamhetskritiskt eller att det finns tydliga skäl för det.

4.     Minimera smittspridningen genom er verksamhet.

Vår förhoppning är att vi med detta underlag kan ge möjlighet till riktlinjer för våra föreningar.

Meny