Från och med 1 januari 2020 förändras Idrottslyftet och kommer framöver att heta Projektstöd IF. Det kommer alltså fortfarande vara möjligt att söka stöd för att utveckla verksamheten för åldrarna 7-25 år. Under 2020-2021 kommer det gå att söka inom följande områden: utveckling av ungdomsidrotten, stöd till idrottssvaga områden samt inom området utbildade aktivitetsledare.

Detta projektstöd kan som tidigare ansökas hos Sveriges Akademiska Idrottsförbund, området Idrottssvaga områden söks via ert distriktsidrottsförbund. Vi återkommer under januari månad med mer information om hur föreningen ska gå tillväga för att söka det nya stödet och vilka förutsättningar som gäller för ansökan.

Meny