Daniele Cardinale, test-och träningsrådgivare på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum och forskare vid GIH, arbetar för att ta fram en produkt som gör det möjligt för synskadade simmare att klara av vändningar vid bassängkant på egen hand. Det är ett välkänt och reellt problem för synskadade simmare att inte själv kunna vända vid bassängkanten. För att genomföra denna vändning krävs en person vid sidan om bassängen som signalerar till simmaren avståndet till kanten. Då vet simmaren hur många simtag som återstår.

Daniele Cardinale insåg att det inte borde vara ett så stort problem om man kombinerar olika bärbara sensorer som mäter bland annat armtagens längd och antal, hastighet och hjärtats frekvens.Uppfinningen kallas Breaking swimming barriers, BSB, och kan användas av alla simmare och inte bara synskadade. Målet är att testa prototypen innan sommaren.

Läs hela pressmeddelandet från GIH här.

Meny