I början av december är det dags för FISU World Forum 2022 som denna gång hålls i Costa Rica. Svensk Studentidrott representeras av SAIF:s nytillträdda förbundsordförande och två studenter. Forumet ger möjlighet att bygga nätverk och få kunskap kring hur andra förbund, organisationer och studenter runt om i världen arbetar. Från forumet hoppas vi hämta hem både inspiration och uppslag till hur vi kan stötta och utveckla Studentidrotten både lokalt och nationellt. Men vilka är det som ska representera svensk Studentidrott egentligen? Vi har intervjuat både SAIF:s ordförande och de två studenterna. Låt oss presentera studentrepresentanten Johanna Wilhelmsson!

Vem är du, berätta om din bakgrund? 
– Mitt namn är Johanna Wilhelmsson, jag är 22 år gammal och kommer från Karlskrona i Blekinge. Nu bor och pluggar jag i Linköping. Jag pluggar tredje året på programmet för civilingenjör i maskinteknik. Idrott har jag hållit på med sedan jag var liten. Eftersom båda mina föräldrar har varit engagerade inom idrott föddes jag i stort sett in i idrotten. Det är främst orientering jag ägnat mig åt och det har legat mig varmt om hjärtat sedan start. Det var också genom orienteringen mitt engagemang breddades då jag var ledare.

Du har engagerat dig i flera olika idrottsprojekt?
– När jag var 18 år började jag med andra uppdrag utöver att vara ledare inom orientering. Jag utbildade mig genom svenska orienteringsförbundet och har jobbat med idrottspolitiska frågor. Jag älskar all idrott och tycker att alla idrottsfrågor är roliga frågor, men det jag framför allt arbetat med är frågor kopplade till jämställdhet och ungas påverkan. Jag är en stark förespråkare av att våga involvera och ge röst åt unga inom idrotten. Detta engagemang mynnade ut i ett projekt om ungas påverkan.

Vad utlöste ditt engagemang för ungas påverkan?
– 2019 var jag på en idrottskonferens i Danmark där unga orienteringsledare från Europa samlades för erfarenhetsutbyte. Då sa jag en sak som jag insåg där och då och som folk fortfarande minns:

Jag har lärt mig mer av att träffa unga ledare under tre dagar än vad jag gjort under mitt 20-åriga liv. Det finns en otrolig kompetens och ett engagemang hos unga som är unikt.

Det blev starten på att jag insåg att vi unga har väldigt mycket att komma med.

Riksidrottsförbundet (RF) jobbar för att ta idrotten framåt och för att bredda mångfalden inom idrotten.

Många unga får med sig ett mångfaldsperspektiv ”gratis” under uppväxten eftersom vi vuxit upp i miljöer präglade av mer mångfald än vad tidigare generationer gjort. Jag anser att vi har jättemycket bra att säga i frågan, men känner att det inte riktigt lyssnas på.

Som ung känner man sig inkvoterad ibland. Det känns som att det ”ser bra ut” att ha med unga i olika projekt. Men då är det viktigt att lyssna på och anteckna ungas svar och idéer lika mycket som man lyssnar på någon med många års erfarenhet.

RF hade en konferens där olika destinationer och specialidrottsförbund runtom i Sverige samlades och diskuterade framtidens arrangemang. Vi diskuterade bland annat vad man vill se för arrangemang och hur vill vi ha det och vad som blir viktigt runtomkring arrangemangen. På konferensen satt jag i en panel som diskuterade vad ungdomar vill se i framtiden. Detta var första gången jag kände att folk lyssnade på vad jag hade att säga i frågan. Det fanns många marknadsstrateger på plats som diskuterat marknadsföring mot unga utifrån frågeställningen vad unga vill se. Jag sa:

Har ni någon gång testat att fråga unga människor? Vi sitter ju på svaren.

 Du har även drivit ett Eldsjälsprojekt?
– Eldsjäl är mitt hittills största projekt och mitt projekt handlar om idrottslig jämställdhet. Jag har tagit fram en föreläsning som syftar till att få även lite mindre förningar att jobba med jämställdhet. Just nu är det de större föreningarna som arbetar med dessa frågor. Detta blev till ett hjärteprojekt för mig och jag har bland annat skrivit debattartiklar för att lyfta frågan.

Kan du berätta lite om Eldsjäl för de som inte vet vad det är?
– Eldsjäl 2.0 är ett utbildningsprogram som drivs av RF tillsammans med Folkspel. Som deltagare blir man nominerad av sitt förbund, jag blev nominerad av orienteringsförbundet. RF och Folkspel vill vara med och utbilda framtidens ledare. Eldsjäl handlar mycket om att lyfta frågor som vilka egenskaper vi vill att framtidens ledare ska ha och att man ska bli medveten om sitt eget ledarskap, varför man vill vara ledare och vilka värderingar man har och lutar sig mot i sitt ledarskap.

Programmet grundar sig i att man jobbar med mentorskap där man får en mentor under tiden för sitt projekt. Inom ramen för Eldsjäl drivs en mängd olika projekt. Till exempel tog någon fram en handbok för parasport medan någon annan tog fram en guide för marknadsföring.

Hur såg din arbetsprocess ut?
– Jag jobbade med en RF-SISU-konsulent med spetskompetens kring föreningsarbete. Jag fick hjälp i frågor om hur man vänder sig mot föreningar, hur föreningar jobbar och vad de vill se, hur jag kan implementera min föreläsning hos föreningar. Parallellt fick jag även praktisk hjälp kring hur jämställdhetsarbete fungerar.

Under Eldsjälsprojektet upplevde jag verkligen att jag blev tagen på allvar, trots att jag inte hade tre års universitetsutbildning. De tillvaratog verkligen det ideella engagemanget.

Jag jobbade med projektet i ett års tid mellan 2021–2022. Jag fick med mig en bred kunskap och fick bland annat lära mig om RF-SISU:s stadgar och fick lyssna på hur SVT jobbar med jämställdhet i deras sportbevakning. Arbetet avslutades med Eldsjälsgalan, det var ett roligt avslut på ett lärorikt år.

Vad tar du med dig från projektet?
– Tanken är att man ska ha med sig sitt projekt hela livet. Eftersom jag fått med mig så mycket kunskap kommer jag bära med mig det på så vis.

Dessutom fick jag med mig ett självförtroende på en helt galen nivå. Allt kring projektet var så proffsigt och Folkspel visade tydligt att vi som drev projekten betydde något för ett så pass stort företag. Allt vi sa togs på allvar. Vi kändes inte inkvoterade, de ville lyssna på vad vi sa. För första gången kändes det verkligen som att jag blev tagen på allvar.

Just nu ligger min föreläsning lite på paus. Den kom dåligt i tiden när föreningarna brottas med ekonomiska frågor och lägger mycket energi på att överleva ekonomiskt efter pandemin. Planer är dock att fortsätta detta arbete framöver. Jag jobbade med projektet på min hemmaort och nu bor jag på en ort där jag inte är lika verksam inom idrott, så jag behöver hitta ett sätt att förankra detta där jag är nu. Föreläsningen är helt klar och har testkörts inom föreningar. Det är dock en del pappersarbete bakom innan man köra i gång och det ska jag ska arbeta med framöver när det ligger mer rätt i tiden.

Varför vill du åka till FISU World Forum? 
– Det är en helt otrolig möjlighet, kanske den sjukaste någonsin att verkligen få erfarenhet, kunskapsutbyte och socialt utbyte med människor från hela världen. Jag ser forumet som det optimala sättet att lära sig mer, förstå mer och att se saker ur nya perspektiv. Bara det att alla dessa unga och drivna människor som ser världen ur helt olika perspektiv samlas på ett och samma ställe är en unik chans till utbyte på flera nivåer.

Dessutom är idrott det roligaste jag vet, så jag ser fram emot att få prata med människor från hela världen om idrott och frågor kopplade till idrott.

Vad tror och hoppas du att forumet ska ge dig? 
– Jag tror och hoppas på att träffa härliga människor jag kan bygga ett nätverk kring. Det är alltid positivt att känna personer från olika idrotter och från olika delar av världen. Jag hoppas även få med mig mycket nytänk. Idrotten i Sverige är unik med sitt starka föreningsliv och Sverige kanske tenderar att bli konservativt när vi själva tycker att allt redan fungerar så bra. Jag hoppas få med mig idéer man kan presentera hemma i Sverige och visa att det fungerar på andra sätt på andra platser. Kanske kan det leda till att vi vågar testa något nytt.

Vad hoppas du åstadkomma som representanter för svensk Studentidrott?
– Svensk idrott är unik och jag vill framför allt visa på de kvalitéer vi har här. Svensk idrott är till exempel otroligt långt fram vad gäller jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Bara det att många föreningar har ett miljötänk utifrån hållbarhetssynpunkt tycker jag är värt att lyfta. Jag tror inte det är lika vanligt i andra länder. Utifrån mitt driv kring jämställdhet vill jag driva Studentidrott framåt ur det perspektivet.

 
Meny