Sveriges Akademiska Idrottsförbund genomförde den 13 maj sitt första digitala årsmöte någonsin. Mer än hälften av förbundets medlemsantal var representerade från sex olika orter runt om i landet.

Under extra årsmötet stod det på agendan att två stycken ledamöter skulle väljas in i styrelsen samt en ordförandepost skulle fyllas till valberedningen. Samtliga förtroendeuppdrag gäller fram till nästa förbundsmöte i oktober 2020.  

Vi har glädjen att presentera att mötet resulterade i att Jonna Svanholm och Emilia Löfgren godkändes som nya ledamöter i Sveriges Akademiska Idrottsförbunds styrelse. Samt Peter Huotila valdes in som ordförande i valberedning. Nu är både förbundstryelsen och valberedningen fulltaliga och jämställda. 

Styrelsen består av:
Sture Espwall, ordförande
Astrid Wettström, vice ordförande
Erik Björkman, vice ordförande
Christopher Svensson, ledamot
Tina Nilsson, ledmot
Linn Bergström, ledamot
Kristian Stålberg, ledamot
Jonna Svanholm, ledamot
Emilia Löfgren, ledamot 

Valberedningen består av:
Peter Huotila, ordförande
Annahita Amini, ledamot 
Erwin Apitzsch, ledamot 

Kort om Jonna Svanholm:
Ålder 32 år
Familj Sambo
Hemort Stockholm
Utbildning Kandidatexamen i sociologi
Yrke/Sysselsättning Analytiker Polismyndigheten

Kort om Emilia Löfgren:
Ålder: 26 år
Familj: Mamma, pappa och storebror
Hemort: Helsingborg (men kommer ursprungligen från Karlskrona)
Utbildning: Juristprogrammet, Lunds Universitet
Yrke/Sysselsättning: Jurist, HWF Advokater AB

Kort om Peter Huotila:
Ålder: 53 år
Familj: Barn och fru  
Hemort: Uppsala  
Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik, Uppsala Universitet 
Yrke/sysselsättning:  
Utvecklingsstrateg och förändringsledare på Länsstyrelsen i Uppsala län 

Varmt välkomna till studentidrottsfamiljen och ett stort tack till alla som deltog!

Meny