Under 2020 har idrottsföreningar och specialidrottsförbund kunnat ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Hösten och vinterns ekonomiska förluster sker i två omgångar där det nu snart är hög tid för ansökan om kvartal 4. Första omgången var öppen 15 oktober till 26 oktober där 2 386 idrottsföreningar sökte direkt till RF och 17 specialidrottsförbund ansökte om viss föreningsdriven verksamhet.

Snart är det dags för ansökning av kompensationsstödets andra omgång. Datumen är nu satta och mellan 15 januari till 26 januari kan ni som förening söka stöd. Det finns dock vissa kriterier och ramar om vad ni kan söka stöd för.

Föreningar kan söka stöd för:

  • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
  • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller mindre publik.
  • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Det kan till exempel vara deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Föreningar kan inte söka stöd för:

  • Ersättning för lön eller arvode.
  • Uteblivna intäkter från sponsor- och medieavtal.
  • Verksamhet och evenemang som inte budgeterat ett överskott, exempelvis träningsläger.
  • Föreningsdriven verksamhet och evenemang där respektive specialidrottsförbund (SF) ansvarar för ansökan (som beskrivs tidigare på den här sidan).

Ansökan

Idrottsföreningar som ansöker om kompensationsstöd gör det via IdrottOnline där man loggar in och söker sig till fliken Idrottsmedel. Den kommande ansökningsomgången är öppen mellan 15 januari till 26 januari kl. 12:00. De som har behörighet att ansöka är de med rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Så fungerar fördelningen av kompensationsstödet

Läs mer om kompensationsstöd till idrottsföreningar 2020

Meny