Den 1 april 2021 gav regeringen besked om ytterligare stöd till idrottsrörelsen där totalt 1,35 miljarder kronor ska delas ut till föreningar och specialidrottsförbund.

Datumen för ansökningsperioden av kompensationsstöd har skjutits fram och perioden som stödet avser har utökats med två månader. Snart öppnar ansökan för ekonomiska förluster under första delen av 2021 och föreningar kan ansöka under följande datum:

  • Ansökningsperioden är från 7 maj till 19 maj kl 12.00 och gäller ekonomiska förluster för perioden 1 januari till 30 april 2021. Observera att datumen har ändrats.

Om stödet

Idrotten har som mycket annat lidit hårt under pandemin. Stödet går ut till föreningar som drabbats av ekonomiska förluster på grund av corona. Syftet med kompensationsstödet är att ge idrotten och dess föreningar en chans att överleva- samt fortsätta bedriva sin verksamhet. Där idrottsverksamhet som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomar ses som särskilt viktigt.

Nytt för kompensationsstödet 2021 är att föreningar inte kan söka stöd för ny verksamhet eller evenemang som skulle genomförts under perioden som ansökan avser. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner. Regelverk för detta publiceras under mitten av april.

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Vid frågor kontakta kompensation@rfsisu.se

Läs mer om kompensationsstöd eller vanliga frågor kring idrotten och corona på Riksidrottsförbundets hemsida.

Meny