Möt SAIF:s nya generalsekreterare. Den 5 februari klev Anette in i rollen som generalsekreterare på SAIF. Här berättar Anette om sin bakgrund, varför studentidrotten lockade och om sin vision för studentidrotten.

Du har precis påbörjat tjänsten som generalsekreterare, hur känns det?
– Spännande och pirrigt. Jag har fått ett mycket varmt välkomnande av alla jag träffat hittills.

Vad är dina första intryck av rollen och av SAIF hittills? 
– SAIF är ett ”litet” förbund med stor verksamhet spridd över hela landet och inom många idrotter. Mitt intryck är att vi har goda möjligheter att skapa förutsättningar för studentidrott, både för de studenter som ser sig som motionärer och de som vill elitsatsa. Rollen som generalsekreterare handlar mycket om att påverka och skapa förutsättningar för förbundet att stötta och utveckla de lokala föreningar där studenter är medlemmar, både på kort och lång sikt. Det ska bli riktigt kul!

Hur ser din närmsta tid på förbundet ut?
– Den närmsta tiden kommer jag träffa många personer som är eller har varit inblandade i SAIF:s verksamhet genom åren och jag är mycket tacksam för alla som tar sig tid att introducera mig i jobbet. Det jag kommer att prioritera den närmsta tiden är att lära känna de som idag jobbar inom förbundet, förstå verksamheten, träffa våra medlemsföreningar och kollegor i andra förbund. Som många andra inom idrottsrörelsen står vi inför utmaningar där målet är att få fler att utöva idrott, röra på sig och skapa hälsosamma vanor och en meningsfull fritid.

Du kommer senast från Förpackningsinsamlingen och rollen som marknadschef, berätta lite om din bakgrund?
– Vi hade till uppgift att öka materialåtervinningen av förpackningar i Sverige. Mitt ansvar var att leda arbetet med tjänsteförsäljning och service för 9 000 kunder, att kommunicera till kunderna på olika sätt genom våra olika kanaler som hemsida, kundbrev, kundträffar och sociala medier, att utbilda och driva frågor om förpackningarnas materialåtervinningsbarhet med målet att minska miljöbelastningen av förpackningar.

Jag är ekonom i grunden och jag har hela min yrkesbakgrund haft nytta av mina första roller som redovisningschef, controller och ekonomichef. 

Hur ser ett bra ledarskap ut för dig?
– För mig är ledarskap i vardagen viktigt. Jag tror att ledarskap i vardagen fyller en viktig funktion oavsett om du är chef på ett stort företag eller sitter på ett förtroendeuppdrag som ordförande för en studentidrottsförening.

För mig handlar ledarskap i vardagen om att ha förståelse för varandras situation och utmaningar och att lära av varandra, att verka mot gemensamma mål, att skapa en hållbar verksamhet över tid och att ha förståelse för att förändringar och förbättringar tar tid och är något ständigt pågående.

Sist men inte minst handlar det om att kommunikation och information är ett viktigt redskap för samverkan.

Varför lockade SAIF och studentidrotten?
– Som tidigare engagerad i ungdomsidrott, främst inom simning, har jag upplevt idrotten som en viktig faktor för ett långsiktigt hållbart samhälle. För den enskilde individen ger det bra hälsa, vi lär oss att samverka i grupp och många bra ledare skolas inom idrotten. Studentidrott är också ett bra sätt att utveckla och sprida goda värderingar i samhället.

Vad ser du mest fram emot som GS på SAIF?
– En av det saker jag ser allra mest fram emot är att lära nytt och jobba med idrott som engagerar många.

Parallellt med rollen som GS har du även påbörjat en utbildning i hållbarhetsredovisning. Berätta lite om utbildningen och hur det känns att själv vara en del av SAIF:s målgrupp studenter?
– Jag har precis påbörjat min utbildning i hållbarhetsredovisning på Mälardalens universitet. Ett universitet som nyligen blev utsett till ett så kallat Elitidrotts Vänligt Lärosäte (EVL), av Riksidrottsförbundet.

På utbildningen får vi lära oss mer om bakgrund och forskning kring dagens redovisningskrav på hållbarhet i företag och organisationer. Det är mycket intressant eftersom jag tidigare arbetat inom hållbarhetsområdet och SAIF:s verksamhet främjar social hållbarhet.

Vad tror du att du kommer bidra med som GS på SAIF?
– Förhoppningsvis kan min tidigare erfarenhet från näringslivet hjälpa oss att bli ett effektivt förbund där vi breddar nätverk och skapar samverkan både nationellt och internationellt. Detta tror jag är ett viktigt led i att stötta våra medlemsföreningar. Min ambition är att bidra kommunikativt för att nå ut ännu bredare. Eftersom jag har erfarenhet av att leda små och stora projekt kommer jag även kunna bidra på detta område. Det känns viktigt att förbundet initierar och driver olika evenemang och aktiviteter och att vi återupptar den del av verksamheten som på olika sätt påverkades av pandemin. Avslutningsvis ser jag fram emot att ta mig an nya områden och jag hoppas kunna bidra med nya perspektiv som gynnar såväl förbundet som våra medlemsföreningar.

Vad är din vision för studentidrotten?

Att idrott ska vara en naturlig del av alla studenters vardag och att alla studenter vet vad SAIF är och vad vi kan bidra med.

Berätta något vi inte vet om dig/något otippat/dold talang?
– Jag har pluggat en yrkesutbildning i sömnad och här ser jag många paralleller mellan att sy ihop material och att sy ihop en verksamhet. Inom båda områdena behöver du ett stort mått av kreativitet och förmåga att hitta nya lösningar för att lösa uppgiften på bästa sätt.

En annan aspekt jag skulle vilja passa på att lyfta är att det aldrig är för sent att börja med något nytt. Utbildningen i sömnad läste jag till exempel efter naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Något annat jag påbörjat lite senare i livet är att träna regelbundet! Jag kom i gång med idrott på allvar i fyrtioårsåldern och jag känner en otrolig skillnad i välmående. Tjejvasan som jag deltar i årligen står precis för dörren och det ska bli väldigt kul att delta i år igen.

Kombinationen av Anettes breda erfarenhet och nyfikenhet inför att testa nytt tror vi kommer passa utmärkt på förbundet! SAIF:s ordförande Christopher Svensson är glad att Anette nu är på plats på förbundskansliet i Stockholm.

Styrelsen och jag som ordförande är otroligt glada att hälsa Anette välkommen till SAIF. Hennes erfarenhet och nyfikenhet, inte minst då hon själv nyligen börjat studera vid ett EVL, tyder på att hon är beredd att verkligen förstå verksamheten och utveckla den så att idrott blir en naturlig del under studietiden för landets alla studenter.

 

Vill du komma i kontakt med Anette? Från och med nu nås Anette på 010 – 459 03 10 eller gs@saif.se

SAIF:s förbundsstyrelse och förbundskansli önskar Anette varmt välkommen!

 

Meny