Akademiska spelen är tillbaka för tredje året i rad! Den 3–5 oktober är det i Göteborg du vill befinna dig för att tävla, nätverka och ha kul med studentidrottare från hela landet! Möt Jonathan Axelsson, projektledare för Akademiska spelen. Jonathan berättar hur Akademiska spelen vuxit fram under de senaste tre åren och vad visionen för evenemanget är. Dessutom delar han med sig av sina bästa pluggtips!  

Berätta Jonathan, vem är du?
– Jag heter Jonathan Axelsson, är 21 år gammal och kommer från Kalmar. Till vardags är jag sedan 2021 numera civilingenjörsstudent i teknisk matematik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Utöver studierna engagerar jag mig mycket i studentidrotten och framför allt genom min spännande roll som projektledare för Akademiska spelen, vilken jag hade 2023 men även kommer fortsätta ha för eventet 2024. Värt att tillägga är att jag även var en del av projektgruppen 2022 som startade upp eventet för första gången! Vidare är jag också en del av styrelsen för Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS).

Vad är Akademiska spelen?
– Akademiska spelen är ett multisportevenemang av studenter för studenter, nämligen flaggskeppseventet inom svensk studentidrott som varje år hålls i Göteborg sedan starten 2022.

Det är en satsning av SAIF, Chalmers Studentkår och Göteborgs Förenade studentkårer med syftet att genom idrott föra samman studenter från hela landet och skapa gemenskap, minnen och nätverk utöver campusgränserna. En festival i idrottens tecken!

Hur kom det sig att du engagerade dig i projektgruppen från början?
– Jag såg en annons om Akademiska spelen på CIS hemsida som lyfte Akademiska spelen som en möjlighet att engagera sig i studentidrotten. Samtidigt satt jag i en annan studentförening, Fysikteknologsektionens idrottsförening (FIF), så jag tyckte det var en kul grej för att bredda det engagemang som jag redan påbörjat! Senare var jag med på en kickoff för Akademiska spelen och träffade Linnéa, Therese och Mikael från SAIF. Därefter blev jag erbjuden en plats i projektgruppen och på den vägen är det!

Vad är det som får dig att återigen engagera dig för Akademiska spelen?
– Efter första året kändes det svårt att släppa evenemanget när vi kände att vi hade påbörjat någonting som vi alla tror kan utvecklas och bli väldigt bra. Syftet med pilotåret 2022 var att prova på konceptet och skapa en grund för att få förutsättningar i framtiden. Just därför ville jag gärna fortsätta jobba med Akademiska spelen för att få de frön vi sått att växa. Sedan tycker jag som jag sa tidigare att det är ett väldigt inspirerande evenemang att jobba med som jag tror fyller en viktig funktion inom studentidrotten och vi som jobbar med evenemanget är överens om en vision framåt.

Vad är visionen för Akademiska spelen?
– Vi har en vision för 2026 och den lyder:
”År 2026 samlar Akademiska spelen 2,000 universitets- och högskolestudenter. Det är det självklara idrottsevenemanget för studenter som vill umgås, hitta gemenskap, idrotta och tävla i sina favoritsporter oavsett ambitionsnivå. Det erbjuds minst 20 olika sporter och det går inte att förbise bredden av utbudet. Allt från friidrott, fotboll, innebandy, golf och padel till e-sport, gång, schack och cykling. Studenter från Sverige och möjligtvis även från Norden och övriga Europa deltar för att det är det bästa och roligaste evenemanget inom studentidrott.”

Vad har du för personliga mål för 2024?
– Personligen skulle jag vilja se att vi dubblar antalet deltagare och kommer upp i över 1000 deltagare under Akademiska spelen 2024. En dubblering kanske är superhögt satsat, men det känns genomförbart och jag har ett grymt team med mig som delar samma bild. I år är vi ett större team och vi är i gång tidigare med allt arbete jämfört med tidigare år. Planen är att dela upp arbetet lite mer och se till så att alla detaljer inom alla områden verkligen utvecklas och blir bra.

Det låter som att ni har skapat förutsättningar för att satsa högt 2024?
– Absolut, med tanke på det arbete vi la ned förra året tror jag verkligen det! Vi har redan krattat vägen och nu finns chans till ännu mer förbättring och förfining. Det återstår att se var det landar, men jag är inte sällan optimistisk och gillar att sätta höga mål.

Vad har du som person uppnått genom att vara projektledare för Akademiska spelen?
– I rollen som projektledare har jag definitivt utvecklat mitt ledarskap, min kommunikations- och samarbetsförmåga och flera andra egenskaper som berörs när man leder projekt. Oavsett om jag utvecklats markant eller bara litegrann så är jag övertygad om att det är värdefull erfarenhet. Dessutom har det gett mig otroligt fina vänner och värdefulla relationer som jag är mycket tacksam för. Vi som jobbar med Akademiska spelen har blivit som en liten Akademisk spelen-familj!

Hur har ditt ledarskap och visionen för evenemanget utvecklats från det första året?
– Den gemensamma visionen för evenemanget på lång sikt är i princip oförändrad. Däremot diskuteras såklart mycket om hur vi faktiskt tar oss dit. Vi utvecklar strategin efter varje arrangemang och baserar den på erfarenheter, feedback från deltagare och arrangörer, utvärdering och andra lärdomar. Något som vi anser vara väldigt viktigt framåt är att säkerställa kvaliteten på alla delar av Akademiska spelen. Det handlar exempelvis om att ha väl genomtänkta sociala arrangemang, tävlingar som alla når upp till en viss standard och passar såväl elitidrottare som nybörjare, tydlig och organiserad kommunikation, effektiv marknadsföring med mera.

Satsar ni på att få med föreningar även utanför Göteborg eller är det bara Göteborgsföreningar som får vara med?
– Eftersom planen är att etablera Akademiska spelen i Göteborg, satsar vi framför allt på att bygga långsiktiga och hållbara relationer med föreningar i Göteborgsregionen. De är väldigt viktiga och utgör grunden för eventets existens och utveckling. Givetvis är även studentidrottsföreningar utanför Göteborg varmt välkomna att engagera sig! Förra året var faktiskt KTH Racketklubb medarrangör av tennis tillsammans med Chalmers Tennisklubb.

Det är jättekul att se relationer växa fram mellan föreningar på olika lärosäten och jag är glad om vi kan bidra till att fler av dessa uppstår!

Vilka utmaningar har ni i projektgruppen mött under arbetet med Akademiska spelen?
– Att starta upp ett nytt evenemang eller varumärke kommer med många utmaningar. Det handlar om att sätta upp tydliga bilder av vad som ska skapas och tydliga planer på hur man når dit, en process som minst sagt kräver eftertanke och som hela tiden behöver uppdateras i takt med att man drar nya lärdomar. En stor utmaning är exempelvis marknadsföring och kommunikation. Studentlivet erbjuder massor av roliga evenemang av alla dess slag och jag tror därför att det är väldigt viktigt att rikta sig till rätt målgrupp och att göra ett slående första intryck för att sticka ut från mängden. Hur gör man det? Det är svårt, och det var särskilt svårt i början när det inte fanns något att visa upp.

En utmaning framöver är också att få Akademiska spelen att växa nationellt. I Göteborg har vi mycket personlig kontakt med både föreningar och studentkårer vilket underlättar kommunikationen, men det har vi generellt inte på samma sätt i andra städer. Den personliga kontakten tycks nämligen vara mycket effektivare än att exempelvis bjuda in via mejl eller liknande, något som säkerligen är ganska välkänt.

Det har också varit en utmaning att hitta studentidrottsföreningar som vill vara med och organisera idrotterna, något som vi är helt beroende av i nuläget. Däremot har vi nu en ganska stor skara föreningar som hjälper till, men problemet är att de flesta är Chalmersföreningar och för att vi verkligen ska nå ut till den breda massan studenter behöver vi engagerade fler föreningar från fler lärosäten.

En viktig del av Akademiska spelen är också den stora avslutningsbanketten som syftar till att föra samman deltagare och arrangörer för att fira helgens bravader. Många deltagare verkar ha upplevt att banketten inte har marknadsförts tillräckligt, så det är något vi måste se över. Förstå året blev den inställd. Förra året blev den av och hade ändå ca 220 deltagare vilket tycktes vara en ganska bra början.

Att det finns utmaningar är väl kanske en del av vad som gör det kul att jobba med Akademiska spelen. Hade det gått som en dans på rosor från första början hade jag kanske känt mig nöjd vid det här laget?

Visst är jag ändå relativt nöjd med uppväxlingen och resultatet 2023, men det finns fortfarande mycket förbättringspotential och jag är övertygad om att Akademiska spelen är här för att stanna och växa!

Vilka lärdomar har ni tagit med er från de här utmaningarna?
– Vad gäller marknadsföring och kommunikation tror vi att det är väldigt viktigt med genomtänkt och precis sådan, att vi bland annat förmedlar vad Akademiska spelen verkligen innebär.

En del har misstagit sig och exempelvis fått uppfattningen att Akademiska spelen enbart är för avancerade idrottare, att varje lärosäte bara får ha ett lag i varje klass eller inte uppfattat att vi har en avslutningsbankett eller andra sociala event.

Vi har också lärt oss vikten av den personliga kontakten i marknadsföring. Förra året började vi till exempel med att gå in på pauser under massor av föreläsningar för att tala om eventet, vilket var effektivt både för att få ordet att gå runt och för säkerställa att de får rätt uppfattning av vad Akademiska spelen innebär. Ser man en affisch eller kanske ett enskilt inlägg på Instagram, som omöjligen kan innehålla all information, är det lätt att skapa sig en egen uppfattning.

För att växa nationellt tycks det också vara effektivt med den personliga kontakten varför vi förra året åkte runt och besökte en del föreningar i landet vilket vi absolut vill fortsätta med inför årets upplaga. En idé är också att samla flera föreningar på exempelvis informativa Zoom-träffar eller i en stor Facebook-grupp, allt för att de ska förstå att det är fler föreningar som åker än enbart de själva.

För att växa nationellt behöver vi också säkerställa att våra idrottstävlingar är tillräckligt attraktiva att åka till. Personligen tror jag exempelvis att det är attraktivt med student-SM och att ha flera olika klasser som herr, dam och mixed.

Har ni förändrat något i ert sätt att marknadsföra Akademiska spelen så här inför tredje året då fler hört talas om evenemanget?
– Att fler och fler hört talas om Akademiska spelen ser jag mest som en bonus och något som underlättar spridningen av ordet. För att fortsätta växa tror jag att vi måste fortsätta vara mycket ambitiösa med marknadsföringen. Vi måste vara väldigt noga med att mata ut rätt bild av evenemanget, att nå alla nyantagna studenter och alla nya inom studentidrotten.

Vad har framgångsfaktorerna varit för att få Akademiska spelen så pass etablerat som det har blivit på Chalmers?
– Framför allt tror jag att det handlar om att vi har ett helt annat kontaktnät på Chalmers än på något annat lärosäte. Genom folk som känner folk så kan vi nå ut till de allra flesta som är aktiva inom idrotten på Chalmers som sedan kan sprida ordet bland sina vänner. Vi har också möjligheten att träffa väldigt många studenter och föreningar personligen på Chalmers och som jag har nämnt tidigare så tror jag absolut att det är en stor bidragande faktor.

Vilken betydelse tror du att Akademiska spelen har för studenter och för studentidrotten?
– Jag tror att det stora värdet med ett event som Akademiska spelen är möjligheten för studenter att träffa studenter från andra lärosäten och städer. Det baserar jag på egna erfarenheter men framför allt också på andra studenter jag har pratat med som verkligen tycks uppskatta det utbyte som blir. Det känns också som ett inspirerande forum för att få nya idéer att uppstå bland studenter inom studentidrotten, likt Studentidrottsforum.

Jag tror också att Akademiska spelen har ett stort tävlingsmässigt värde. Exempelvis är det otroligt kul att få chansen att tävla mot andra lärosäten och att bygga rivaliteter, något som jag tror många saknar från ungdomsidrotten. Vem vill missa en match mellan Chalmers och KTH? Det blir också en nostalgifaktor för många som får återuppleva den gamla cupkänslan som är så otroligt härlig!

Hur har ditt engagemang inom studentidrotten format din personliga utveckling och ditt ledarskap utanför idrotten?
– Jag såg en dokumentär nyligen som handlar om så kallade blå zoner i världen där folk lever längre och hälsosammare. En gemensam faktor tycks vara samhällsengagemang. Det märks hur mycket man får ut av att engagera sig, oavsett om det är inom idrott eller något annat. Att engagera sig inom studentidrotten känns meningsfullt, det har gett många nya vänner, ett större kontaktnät, många fina minnen och spännande möjligheter. Genom min projektledarroll har jag också fått möjlighet att praktiskt utveckla mitt ledarskap, något jag säkerligen kommer att ha nytta av i framtiden. Jag har till exempel ägnat mycket tid åt Akademiska spelen parallellt med plugget och övriga åtaganden och det har bidragit till att jag har blivit mer strukturerad och produktiv, vilket jag tror är en värdefull egenskap att ta med mig!

Vad är dina framtidsplaner? Hur tror du att dina erfarenheter kommer att påverka dina framtida ambitioner och mål?
– Det är rätt tydligt vid det här laget att jag tycker det är kul och givande att vara engagerad! Det kommer jag nog aldrig sluta med. Kanske blir det fortsatt engagemang inom studentidrotten efter Akademiska spelen, det hade varit kul.

Vad gäller framtidsplaner generellt så tycker jag det är svårt att sammanfatta i en intervju. Det finns så otroligt mycket spännande som jag skulle vilja göra i framtiden, både yrkesmässigt och ”på fritiden”. Jag planerar nog inte min långsiktiga framtid särskilt detaljrikt, det känns omöjligt att på förhand veta vilka spännande möjligheter som kan dyka upp. Jag tänker låta mina största intressen, värderingar och drivkrafter vägleda mig genom karriären. Just nu är jag sugen på att från ett matematiskt perspektiv inrikta mig mot AI, statistik och optimering.

En specifik grej kopplat till idrott som däremot hade varit galet coolt är att sitta i förbundsstyrelsen för typ Svenska Golfförbundet!

Vad har du ägnat dig åt för sport i livet?
– Mycket bollsport. Framför allt golf och fotboll, men även en del innebandy. Jag har gått golfgymnasiet och tävlat en del. Tyvärr blir det inte så mycket golf nu under studietiden, det är främst på somrarna man får passa på. Fotboll och innebandy spelar jag med Chalmerslagen så mycket jag kan!

Dina tre bästa pluggtips?

  1. Skumma igenom materialet innan föreläsningen så att du är förberedd och lite bekant med ämnet för föreläsningen så är det lättare att hänga med under själva föreläsningen.
  2. Repetera sedan materialet efter föreläsningen. Det är väldigt effektivt. Gärna ganska kort inpå föreläsningen. Helst direkt efteråt. Sammanfatta materialet och föreläsningen. Antingen i skrift eller i huvudet.
  3. Mitt sista tips är Pomodoro-tekniken! Sätt en timer på en 30–50 min beroende på
    vad du gör. Att djupläsa kräver exempelvis djupare fokus än att plöja standarduppgifter. Djupare fokus kan du inte hålla lika länge. Sen tar du en kort paus och sen kör du samma visa igen. Att ta korta pauser är viktigt; kör du för länge utan paus kommer du tappa fokus!

Ni missar väl inte Akademiska spelen 2024!? Den 3–5 oktober är det dags.

Vill du och/eller din förening delta? Surfa in på akademiskaspelen.se och anmäl er! Vill du och/eller din förening engagera er på något sätt? Kontakta projektgruppen

Meny