Hälsning/önskan från valberedningen:
På studentidrottsforum i Göteborg var vi alla tre som ingår i SAIFs valberedning på plats. Mycket trevlig tillställning. Vi tog tillfället i akt att informera om att vi startat processen med att ta emot nomineringar på kandidater till förtroendevalda poster i förbundet.

Under förbundsmötet i oktober 2020 kommer din förening att medverka till att välja de personer som ska leda förbundets arbete under perioden 2020-2022. I detta fall handlar det om val av:

  • Förbundsordförande och sex ledamöter till förbundsstyrelsen

Under september 2020 kommer samtliga medlemsföreningar att få ta del av vilka vi nominerar till de olika förtroendeuppdragen. Men innan dess vill vi hinna med att göra ett inventeringsarbete.

Er förenings medverkan i vårt nomineringsarbete är självklar. Redan nu önskar vi inspel på två saker från er:

  1. Styrelsens sammansättning: Finns det några önskvärda kompetenser eller egenskaper som är viktiga att ledamöter i förbundsstyrelsen har utifrån er förenings perspektiv?
  2. Tänkbara kandidater: Har ni redan nu några förslag på kandidater till förtroendeposterna ovan som er förening kan rekommendera att valberedningen tar kontakt med?

Det vore toppen om ni kunde höra av er till någon av oss i valberedningen under januari månad 2020. Mejla eller ring, vilketdera går bra. Ni kontaktar oss här.

Hälsningar,
Erwin, Annahita och Peter.

Meny