I höst är det dags för er medlemmar att välja styrelse till Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Valberedningen söker därför personer som vill sitta i styrelsen under perioden 2022–2024.

Alla ledamöters mandat går ut i höst och därför behöver vi nomineringar till samtliga platser i styrelsen. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 6 ledamöter samt 1 ordförande.

Nominering av kandidater
När du nominerar en kandidat vill vi att du beskriver din kandidats bakgrund och vad du tror att hen kommer att bidra med till styrelsearbetet. Skriv gärna om kandidaten är vidtalad inför nomineringen och till vilken roll du vill nominera kandidaten.

Profil på kandidater  
Vi söker kandidater med god insyn i studentidrottsrörelsen och som har vana av att jobba strategiskt/långsiktigt. Andra kompetenser som alltid är viktiga i styrelser är ekonomi, HR-frågor, juridik och omvärldsanalys.

Jag vill nominera, hur gör jag?
Skicka in din nominering till oss i valberedningen på valberedningen@saif.se

Meny