Om Studentidrottsforum

Studentidrottsforum återkommer varje år under oktober månad. Jämna år kombineras forumet med studentidrottens förbundsmöte. Studentidrottsforum är en helg vars syfte är att samla alla inom svensk studentidrott för att utbyta tankar och sätta en gemensam agenda framåt. Detta genom workshops, en inspirerande föreläsning, fysisk aktivitet och att inte förglömma, en galakväll där Årets utmärkelser och annat skoj äger rum! Studentidrottsforum arrangeras av en eller fler studentidrottsföreningar tillsammans med Sveriges Akademiska Idrottsförbund.

 

 

2020

Hösten 2020 är det dags för förbundsmöte i samband med Studentidrottsforum. Mer information kommer närmare. Har du frågor redan nu, kontakta vår föreningskonsulent här.

Nominera

Vid varje Studentidrottsforum kan du nominera till Årets utmärkelser.

Du kan nominera i följande katergorier:
Årets eldjäl, Årets foto, Årets Film och Årets förening. För att läsa mer om kriterierna klicka här och i sin tur på Årets utmärkelser.

Mer information om när du kan skicka din anmälan för bidrag 2019-2020 kommer.

Nyheter

Meny